Har man overhovedet brug for en reklamebureau forening?

Finn Graversen
fg@kabelmail.dk

DRRB skal have ny formand, og der er udfordringer nok at tage fat på. Creunas chef er dog ikke i tvivl: bureauerne har mere brug for et branchefællesskab end nogensinde. Det skal bare helst favne alle bureautyper.

I Cannes har man fjernet Reklame fra festivalens navn ud fra erkendelsen af, at den i dag rummer så meget mere end reklame.

Den beslutning afspejler, at kommerciel kommunikation i dag foregår på helt

andre præmisser end tidligere og er meget mere end reklame.

I bureauverdenen brydes de velkendte mønstre og discipliner følgelig op og det bliver sværere og sværere at opretholde normale grænser mellem forskellige bureautyper.

Men hopper man op på brancheforeningsniveau, så ser sammensmeltningen ikke ud til at have indfundet sig.

Den dominerende forening kalder sig stadig en reklamebureauforening, mens man et andet sted finder en PR-bureau forening, som bestemt ikke vil være sammen med reklamebureauerne.

Og hopper man over til bureauerne inden for det område, der reelt er omdrejningspunktet for hele forandringen af markedsføringen – de digitale – så har de ikke tradition for at optræde organiseret. De er heller ikke medlemmer af Danske Reklame- og Relationsbureauers Brancheforening (DRRB).

“Vi prædiker branding og marketing på tværs af nye medier og kanaler og så kan det være lidt svært at melde sig ind i en reklamebureau forening,” siger Creunas adm. dir., Thomas Vejlemand – og understreger, at han siger det med et smil.

“For selvfølgelig er det ikke kun et navn, der afgør, om vi melder os ind eller ej. Men skal vi melde os ind i en brancheforening, så skal det være et fællesskab, vi føler os hjemme i,” siger Thomas Vejlemand.

Creuna er reelt Danmarks største bureau, så de fylder i sig selv meget, men sammen med de øvrige digitale bureauer og andre store reklamebureauer er det ganske meget aktivitet, der står uden for DRRB.

Thomas Vejlemand er dog ikke i tvivl: Bureauverdenen har brug for et branchefællesskab og formentlig mere end nogen sinde.

“Udfordringer omkring offentlige udbud, markedsføringsloven og jura i forhold til nye medier, nye kundekrav og samarbejdskonstellationer bureauer imellem, et Danmark som har stort behov for innovation og produktudvikling, hvor bureauer bør bidrage – bevæger man sig et niveau op i forhold til forskellige bureautyper, så er der emner nok at tage fat på i en brancheforening og der er brug for et talerør,” siger Thomas Vejlemand og fortsætter:

“Vi er selv i bevægelse. Tidligere var vi medlemmer af IT Brancheforeningen, men den forekommer ikke så relevant mere, og derfor har vi meldt os ud. Nu vurderer vi nye interessefællesskaber bl.a. i form af DRRB og Huset Markedsføring”

Thomas Vejlemand kan ikke sige præcist, hvad der skal til for, at Creuna melder sig ind i DRRB, men selvom konstateringen af navnet blev afleveret med et smil, så er der dog et element af alvor i det.

“Det er også et spørgsmål om identitet, og her kan jeg godt se et behov for, at DRRB arbejder med noget fornyelse. Jeg er overbevist om, at vi har brug for et fællesskab, hvor branchetemaer adresseres bredt. Vi skal skabe gode vilkår for konkurrence, men lige så vigtigt er det for vores kunder, at vi kan skabe hele løsninger gennem samarbejde. Det stiller krav til, hvordan en forening som DRRB fremtræder og til den vision, der udarbejdes af en ny formand fremadrettet,” siger Thomas Vejlemand.