Hartmann, Schmidt & Ravn skilles

Peter Engholm
25@mail.dk

Bureauets partnere gav sig selv og hinanden to år. Den tid er gået nu – økonomien var fin, men de forretningsmæssige forskelle var for store til at fortsætte sammen.

I Bureau-analyse 08 placerer Hartmann, Schmidt & Ravn sig flot i winwin-kategorien – altså en lønandel under gennemsnittet, samtidig med at lønningerne er højere end gennemsnittet.

Et flot regnskab for 2008 er nu fulgt af en skilsmisse. De to kreative, Lars Hartmann og Lars Schmidt, fortsætter selskabet, som adm. direktør Tina Ravn og jyske 727 Communication trækker sig ud af.

Årsagen er, at partnerne forretningsmæssigt vil noget forskelligt.

“Vi besluttede fra starten at give det to år og se, hvor udviklingen bar os hen. Økonomisk er vi kommet godt af sted, men konceptmæssigt ser vi forskelligt på tingene. Og så handler det for os alle om at komme videre. Lige så nemt som det var at komme ind i samarbejdet, lige så nemt skulle det være at komme ud. Og det har været to gode år – og en lykkelig skilsmisse,” siger Lars Hartmann.

De kunder, man bragte ind i forholdet, har man taget med ud, og de kunder, man i fællesskab har vundet, er blevet delt. Det er medarbejderne dog ikke – de fortsætter hos Hartmann & Schmidt, der fremover vil beskræftige i alt syv personer.

Tina Ravn supplerer Lars Hartmanns udmelding på følgende vis:

“Jeg arbejder videre med de kunder, jeg har – og som alle har fuld tryk på.”

Ingen af parterne vil på nuværende tidspunkt gå i detaljer med, hvordan man konceptmæssigt placerer sig fremover.