Haves: Budget på 12-16 mio. Ønskes: Færre bureaupartnere

Pia Osbæck
pia@bureaubiz.dk

Syddansk Universitet har hidtil haft et samarbejde med 10 bureauer på en budgetramme på 3-4 mio. kr. årligt.

Syddansk Universitet har sat gang i et udbud om levering af kommunikationsydelser for mellem 12 og 16 mio. kroner.

For nuværende bliver opgaverne varetaget af 10 bureauer, bl.a. Kontrapunkt, Mouret & Co samt Kindly (udsprunget sidste år fra Clausen Grafisk) og beløbet for opgaverne har samlet ligget på 3-4 mio. kr. årligt.

Årsagen til at kommunikationsløsningerne nu kommer i udbud, er at man ønsker færre leverandører til den samlede kommunikation som består af kommunikation fra både den centrale kommunikationsenhed samt kommunikationsafdelingerne på de forskellige fakulteter.

Det nuværende udbud vil i første omgang dreje sig om en rammeaftale på to år, men kan forlænges i yderligere to år. De 12 til 16 mio. kroner er et forventet beløb for alle fire år.

Ønsket fra Syddansk Universitets side er at indgå en rammeaftale med max. 7 leverandører og for at opnå det, satser de på at prækvalificere 9 leverandører.

Typiske opgaver, som de kommende leverandører, vil skulle byde ind på, er:

  • Strategisk rådgivning og ideudvikling
  • Planlægning og gennemførelse af kommunikationskampagner
  • Grafisk design og produktion
  • Audio og visuelle ydelser
  • Tekstforfatning
  • PR overfor studerende, beslutningstagere og organisationens øvrige interessenter

Der er deadline for prækvalifikation den 2. november. Udbuddet kan findes her.