”Hello Group er 0 kroner værd”

Finn Graversen
fg@kabelmail.dk

I hvert fald når værdien skal opgøres i iværksætteren Morten Lund’s konkursbo. I virkelighedens verden er det helt anderledes.

Godt nok havde Hello Group ikke et godt år i sit seneste regnskabsår frem til sidste sommer. Men at bureauet kun skulle være 0 kr. værd på det grundlag er dog en voldsom negativ vurdering på et bureau, der har oplevet en betydelig vækst og tjent gode penge.

Ikke desto mindre er det, hvad man kan læse i Berlingske Tidende i dag om iværksætteren Morten Lund’s forsøg på at få en gældssanering.

Han har tilbudt kreditorerne en akkord på 10,1 pct. af gælden på 78,7 mio. kr.

Det sker bl.a. på baggrund af en værdisætning af hans ejerandele i selskaber som Maxthon (en af de største browsere i Kina), Zecco (amerikansk online investerings-selskab) og altså Hello Group til 0 kroner. Værdisætningen er foretaget af boets revisor, Info:Revison, der er Morten Lund’s revisor gennem en årrække og tiltrådt af kurator, advokat Claus Abildstrøm.

Sidstnævnte anfører dog, at formuleringen i Berlingske Tidende er noget unuanceret.

“Der kan godt være selskaber i hans portefølje, der har en værdi. Men der er en række forhold omkring ejerandelene i de mange selskaber – som f.eks. folk der har pant i aktierne – som betyder, at der skal realiseres et meget betydeligt millionbeløb, før der overhovedet kan blive tale om at der tilfalder boet noget. Så værdisætningen til 0 skal ses som en samlet vurdering”, siger Claus Abildstrøm.

Om valget af Morten Lund’s revisor som boets revisor siger han, at det til dels har med omkostninger at gøre.

“Jeg har valgt en revisor, der kender selskaberne. Og der er mange. Der var ikke penge i boet til at betale en anden revisor for at sætte sig ind i dem alle,” siger Claus Abildstrøm.

Han erkender, at Morten Lund med tvangsakkorden for ca. 8 mio. kr. får lov at beholde en række aktiver, og at det gør han næppe, hvis ikke han har en tro på, at kunne få mere ud af dem.

“Men det er vores vurdering, at kreditorerne også får mest ud af denne ordning. Hvis vi i stedet for en tvangsakkord skulle forsøge at realisere aktiverne i boet, så ville advokaterne være de eneste, der fik noget ud af det”, siger Claus Abildstrøm.

Hello Group opnåede i sit seneste regnskabsår en bruttoavance på 43-44 mio. kr. Godt nok blev overskuddet meget beskedent, men bureauet har i de foregående år tjent gode penge, og en normal værdisætning af bureauer vil give en værdi på over 40 mio. kr.

Morten Lund ejer 5-10 pct. af Hello Group. En aktionæroverenskomst fastsætter betingelserne for et evt. salg af hans ejerandel.