Hello Group lukker hel afdeling og siger farvel til tre partnere

Peter Engholm
25@mail.dk

En markant person og stor aktionær som Søren Kenner forlader bureauet efter en større udviklingsproces.

Hello Group har gennemført, hvad der kunne kaldes en større forårsrengøring – men vendingen er lige kæk nok, idet ni mennesker har mistet deres job som følge af omstruktureringen.

Bureauet siger nemlig farvel til hele udviklingsafdelingen, og adm. direktør Peter Schmidt siger om baggrunden for beslutningen:

“I et halvt år har vi analyseret os frem til, hvad Hello Group skal stå for og levere. Og vi har valgt at fokusere på kommunikations- og strategi-delen. Altså alt det forbrugerne kan føle og se via vores kunders produkter og onlineløsninger. Vi vil bygge brands og forretning for vores kunder via brugerinvolverende løsninger og kommunikation.”

Bureauets udvikling afspejler så at sige den tekniske, og om den siger Peter Schmidt:

“De tekniske løsninger nu er blevet store og – nok så væsentligt – så forretningskritiske for vores kunder, at vi finder det mest troværdigt at lave det, vi er bedst til – og finde den partner, der er bedst egnet til den tekniske leverance. Vi skal pege på den løsning, der er bedst for kunden, og det er ikke nødvendigvis den, vores egen udviklere mestrer. Det betyder også, at vi ser frem til mere samarbejde med de tekniske leverandører, vi tidligere konkurrerede med.” 

Uafhængigheden på den tekniske del skal skabe større troværdighed over for kunderne, men det betyder samtidig et farvel til ni personer.

“Det er mange medarbejdere, og det er trist. Og vi vil gøre vores til at hjælpe dem videre til andre virksomheder – bl.a. også virksomheder, vi tidligere konkurrerede med på teknologi-siden, men som nu kan blive vores samarbejdspartnere. Jeg er allerede nu blevet kontaktet af virksomheder, der spørger, om de må ringe til vores medarbejdere,” siger Peter Schmidt.

Med den nye struktur og fokus omfatter Hello Group nu 30 medarbejdere. Der er nemlig ikke kun sagt farvel til en afdeling – også tre partnere er trådt ud.

“Jørgen Juul og Anders Hjarnaa er trådt ud i forlængelse af omlægningen. De har en historik via Juul & Stejle og pønser på at starte for sig selv. De er teknisk orienterede og kender vores kunder sindsygt godt, så dem vil vi med meget stor sandsynlighed arbejde sammen fremover. Og endelig er Søren Kenner udtrådt af partnerkredsen,” siger Peter Schmidt.

Sidstnævnte er en stor aktionær i Hello Group og blandt stifterne af bureauet, der blev grundlagt i 2006.

Et Hello Group version 2.0 kalder Peter Schmidt det “nye” bureau, der – nærmest for at understrege, at enhver sten er vendt i udviklingsprocessen – også står foran at skulle flytte lokaler.

“Vi stopper dog ikke her. Som et led i omstruktureringen forventer vi hen over det næste halve år at skulle rekruttere en række seniorfolk, der skal være med at skærpe profilen – strategisk og kreativt,” siger Peter Schmidt.