Henrik Juul. Danskernes livsstil er en 30 sek industri

Pia Osbæck
pia@bureaubiz.dk

Brancheklip: Læs om, at danskerne er blevet fænomenale til at strukturere og optimere deres tid. Men samtidig har vi sværere ved at leve i nuet.

For 20 år siden havde en gennemsnitsdansker mellem to-tre timer om dagen, hvor tiden ikke var organiseret og ikke skulle bruges til noget bestemt. I dag er det kun en halv time, der ikke er fyldt med planlagte aktiviteter.

Henrik Juul, kreativ direktør hos Wibroe, Duckert & Partners mener, at der er gået tidsoptimering i danskerne og kalder danskernes livsstil for ‘en 30 sekunders industri’ uden tid til at gøre tingene ordentligt.

“Men det handler også om at ville kontrollere sin tid og opnå en følelse af, at jo mere man strukturerer og optimerer tiden, jo bedre overblik og jo mere kontrol”.

Han mener, at hvis vi forsøger at styre tiden for meget, så er der noget andet, der går tabt, f.eks. den mentale tilstedeværelse:

“Det er som om, vi altid befinder os i en eller anden form for åndelig transit. Altid på vej videre, og derfor aldrig helt til stede. Risikoen er, at for meget bliver ligegyldigt, og at vi kommer til at gøre det hele halvt, fordi vi ikke giver os den tid, det tager at gøre tingene ordentligt”.

Det er professor i filosofi på Syddansk Universitet, Søren Harnow Klausen enig i:

“Vi planlægger og gør en hel masse for at få overstået vores opgaver. Alt sammen med det formål at blive klar til at være i nuet og på den måde høste gevinsten af vores indsats. Men vi kommer til at udskyde opmærksomheden på nuet i det uendelige, og det giver jo ingen mening. Refleksion og opmærksomhed giver kun mening, hvis man nul-stiller tiden og ikke er bevidst om den”.

Løbende studier viser, at danskerne har mere tid end de regner med, og også at vi bruger den anderledes end vi tror.

F.eks. er vi mere sammen med vores børn end vi selv tror og vi bruger 30 minutter mere til at sidde sammen og spise med familien end vi gjorde for 25 år siden. I alt bruger vi næsten to timer om dagen på måltider (Berlingske Lørdag Fri, p. 8-9).