Henrik Juul forlader Partners

Finn Graversen
fg@kabelmail.dk

Han rejser dog kun et par etager højere op for at indtage en mere overordnet rolle i People Group sammen med Jan Duckert. Og så alligevel være med i dagligdagen.

“Storfusion i People Group” lød det bombastisk i Børsen i dag. Historien handler om, at Wibroe, Duckert & Partners nu lægges sammen med Dialogue og NetPeople samt SocialPeople, og der etableres en ny ledelse bestående af Bjarne Spellerberg Orfelt og Morten Hershøj samt kreativ direktør, Jesper Schmidt.

Morten Saxnæs, der hidtil har været eksponent for SocialPeople får ansvaret for at udvikle dette forretningsben i WDP.

“En stor satsning vi laver her og er i fuld gang med en oprustning. Og Morten Saxnæs skal drive og lede dette,” lyder det fra Bjarne Spellerberg Orfelt.

Henrik Juul forlader altså ledelsen af Partners – men bliver i huset og flytter nogle etager op for at spille en overordnet rolle i People Group sammen med Jan Duckert.

Et umiddelbart markant skifte, for Henrik Juul har været en af de mest beundrede kreative i Danmark i de sidste 20 år og den kreative krumtap i bureauet.

Spørgsmålet er dog hvor vidtgående skiftet er. Hvor langt tilbage trækker Jan Duckert og Henrik Juul sig?

Måske ikke helt så meget fremgår det af et svar fra Bjarne Spellerberg Orfelt.

“Duckert er arbejdende bestyrelsesformand og han og jeg er tæt forankret og taler sammen morgen, middag og aften. Derudover har han konkret kundeansvar på udvalgte kunder stadig i Partners. Og det samme er gældende med Juul, han er også aktiv på udvalgte kunder samt en tæt medspiller i hverdagen med såvel mig, men især også med Schmidt fremadrettet,” lyder det i en mail.

Det ligner således mere et glidende generationsskifte. Jan Duckert er fortsat den stærke mand, mens Henrik Juul slipper for den daglige ledelse og står mere frit til, hvad han vil bruge sin tid på.

På den anden side ligner det også et nødvendigt generationsskifte. Hernik Juul har været den ubetinget stærkeste til at kreere de store og slagkraftige folkelige universer – men meget tyder på, at deres tid er ved at være forbi.

Derfor er der behov for nye kræfter, og så skal de have noget plads.

Værd at bemærke er også, at det tredje medlem i ledelsen er Morten Hershøj, der kommer fra dialogverdenen og indtil nu har været direktør for Dialogue og NetPeople.

People Group lancerer selv ændringerne som et spørgsmål om at skabe fremtidens bureau.

I et brev til kunderne lyder det:

Vi fusionerer selskaberne for i endnu højere grad at kunne imødekomme de krav, som I og vores øvrige kunder stiller til kreativitet, indhold, forretningstilgang og forståelse for teknologi. Først og fremmest er målet at skabe de helt rigtige rammer for at bevare og udvide det daglige samarbejde – såvel mellem kunde og bureau som internt på tværs af kompetencer.

I fremtidens bureau vil det kreative DNA fortsat være det vigtigste, vi kan give Jer. Men i 2013 har kreativitet et bredere format end før. En virkelig succesfuld case er i dag en case, hvor kreativitet ikke alene skaber en stærk ide, men også formår at blive limen, der binder forretningsindsigt, digitale platforme, teknologi og data sammen i én integreret løsning.

Den nye organisation udløser øgede ejerandele til flere af nøglepersonerne. Det er ikke oplyst, hvor de nye ejerandele kommer fra – men de kan næsten ikke komme fra andre end nogle af de gamle ejere – som f.eks. Jan Duckert og Henrik Juul.