Her er 5 bureauer med fart på

Finn Graversen,
journalist

FFW, Frankly, Oxygen, 29X og Welcome – 1 eventbureau og 4 digitale – er kommet med regnskaber for helåret 2022, der ikke afspejler nogen krisetendenser.

Der vil selvfølgelig altid være en risiko for, at de bureauer, der er hurtigst til at offentliggøre deres regnskaber, også er dem, der har mest at prale med, og derfor kan det være svært at bruge dem som strømpil.

Men alligevel. På det seneste er der kommet regnskaber fra fem bureauer – fire digitale og et event – som gælder for kalenderåret 2022. Og der har været pænt meget fart på dem alle.

Samlet repræsenterer de en bruttoavance på ca. 180 mio. kr., hvilket er en vækst på ca. 40 mio. kr. – lig med ca. 22 pct.

Når man tager den almene stemning i 2022 i betragtning, hvor der specielt i sidste halvdel blev talt meget om inflation og truende recession, så må det siges at være et ret flot resultat.

Procentuelt topper det lille og ret nye bureau, 29X, fra Aarhus. Det er kun bureauets andet regnskab, og det har præsteret en næsten fordobling af bruttoavancen og mere end en fordobling af bundlinjen. Det sidste er endda efter, at 29 pct. af resultatet er givet til medarbejderne som overskudsdeling.

29X karakteriserer sig selv som et digitalt kreativt studio.

Lige efter rent procentuelt kommer eventbureauet Welcome med en vækst på 86,7 pct. Når man tager i betragtning, hvor hårdt eventbranchen var ramt i 2020 og 2021, så ligner det noget af et come-back.

FFW-gruppen, der er ejet af tyske Celine Sieben, måtte tage til takke med den mindste procentuelle vækst. 19 pct. blev det til. Men som det største af bureauerne svarer det alligevel til 12 mio. kr.

Til gengæld er FFW godt med på lønsomhed. Overskudsgraden er på hele 38,6 og bruttoavancen pr. medarbejder på næsten 2 mio. kr.

Frankly var det af bureauerne, der opnåede den største nominelle vækst: +13 mio. kr., hvilket svarer til 33 pct. Bureauet fik for et par år siden en ny partnerkreds, der tog over efter bureauets stifter, Frank Thomsen, og da de sidste år kom med regnskabet, kneb de sig i armen. Deres nye strategi havde virket så godt, at det var blevet til en vækst på ca. 40 pct. Nu kan de så passende knibe sig i armen igen. På to år er bureauet vokset med ca. 24 mio. kr.

Den nye strategi har bl.a. handlet om en øget internationalisering, og sidste år oplyste bureauet, at mere end halvdelen af omsætningen kom fra andre lande end Danmark.

FFW gruppen

 • Bruttoavance 76,326 mio. kr. +19 pct.
 • Bruttoavance pr. medarbejder 1.861.610 kr. +4,5 pct.
 • Lønandel 37,5 (41,3)
 • Resultat før skat 29,474 mio. kr. +24,3 pct.

Frankly

 • Bruttoavance 52,99 mio. kr. +33 pct.
 • Bruttoavance pr. medarbejder 1.039.020 kr. -14 pct.
 • Lønandel 60,5 (58,4)
 • Resultat før skat +13,349 mio. kr. +20,9 pct.

Bruttoavancen er estimeret af Bureaubiz

Oxygen

 • Bruttoavance 26,266 mio. kr. +29,7 pct.
 • Bruttoavance pr. medarbejder 875.530 kr. -4,9 pct.
 • Lønandel 76,3 (72,5)
 • Resultat før skat +1,34 mio. kr. -18,8 pct.

Bruttoavancen er estimeret af Bureaubiz

29X

 • Bruttoavance 7,795 mio. kr. +87 pct.
 • Bruttoavance pr. medarbejder 708.636 kr. -15 pct.
 • Lønandel 71,8 (67,6)
 • Resultat før skat 0,581 mio. kr. +119,2 pct.

Welcome

 • Bruttoavance 15,4 mio. kr. +86,7 pct.
 • Bruttoavance pr. medarbejder 1.925.008 kr. + 40 pct.
 • Lønandel 28,2 (44,9)
 • Resultat før skat 8,153 mio. kr. +172,7 pct.

Bruttoavancen er estimeret af Bureaubiz