Her er Danmarks mest kendte bureauer

Finn Graversen
fg@kabelmail.dk

De digitale bureauer vokser i kendskab, mens reklamebureauerne falder. Det er dog fortsat reklamebureauerne, der er klart mest kendte.

Det tager tid at gøre et navn kendt – til gengæld hænger det godt ved, når først man er lykkedes.

Det kan man læse ud af kendskabsniveauer på bureauer i den årlige MyImage analyse, som produceres af MyResearch sammen med Bureaubiz. 704 annoncører har deltaget i analysen, hvor 38 reklamebureauer, 14 mediabureauer og 27 digitale bureauer er blevet bedømt.

Nye bureauer kan godt komme fornuftigt i gang på kendskab – det så man f.eks. på Orchestra – men derefter bliver det hårdt arbejde at komme op i nærheden af de generelle niveauer.

Og navneskift koster benhårdt på kendskab – det kan man f.eks. se på Halbye Kaag JWT, der nu hedder J. Walter Thompson. Det kostede et drop i kendskab fra 54 til 32 pct.

Kigger man så på de mest kendte bureauer, så topper Kunde & Co fortsat suverænt. Men et bureau som Saatchi & Saatchi ligger fortsat højt. Godt nok er man faldet fra 2. til 3. pladsen, men det er et overraskende højt kendskabsniveau, hvis man holder det op mod bureauets tilstedeværelse på det danske marked.

Saatchi & Saatchi fylder ikke meget i Danmark mere, og bureauet er lagt ind under Saatchi i Sverige.

Digitale bureauer rykker frem

Reklamebureauerne er fortsat de klart mest kendte blandt bureautyperne. Kun de to mest kendte mediabureauer kan lige nøjagtig klemme sig ind på en samlet Top 10.

Men der sker en udvikling. Reklamebureauernes kendskab er generelt set faldende – gennemsnittet på de bureauer, der var med både i år og sidste år er faldet fra 63 til 60 pct.

Mediabureauernes gennemsnit er stabilt – 52 pct. (51) – mens de digitale bureauernes kendskab er voksende. Gennemsnittet er vokset fra 31 til 36 og for alle de mest kendte af de digitale er der tale om pæn vækst. I særdeleshed for Magnetix, hvis kendskabsgrad er vokset fra 43 til 57 pct.

“Når man tænker på den generelle udvikling i bureaubranchen, hvor det digitale fylder mere og mere, og hvor de digitale bureauer også rent økonomisk er vokset fra år til år, så må det siges at være en forventet udvikling,” siger adm. dir. Mogens Østergaard, MyResearch.

Resultaterne af de forskellige imagemålinger vil blive offentliggjort i de kommende dage.

10 mest kendte reklamebureauer

 1. Kunde & Co, 93 pct. (1)
 2. Mensch, 81 pct. (3)
 3. Saatchi & Saatchi, 80 pct. (2)
 4. Wibroe, Duckert & Partners, 78 pct. (4)
 5. Republica, 77 pct. (6)
 6. Ogilvy, 74 pct. (5)
 7. Bates Y&R, 73 pct. (7)
 8. Uncle Grey, 71 pct. (9)
 9. Umwelt, 70 pct. (11)
 10. &Co, 69 pct. (12)

  Gennemsnit 60 pct. (63 pct.)

5 mest kendte mediabureauer

 1. Carat, 80 pct. (1)
 2. OMD, 73 pct. (2)
 3. Mediacom, 68 pct. (3)
 4. Mindshare, 66 pct. (4)
 5. IUM, 61 pct. (7)

  Gennemsnit 52 pct. (51 pct.)

5 mest kendte digitale bureauer

 1. Creuna, 68 pct. (1)
 2. Valtech, 58 pct. (2)
 3. Magnetix, 57 pct. (4)
 4. In2media, 56 pct. (3)
 5. Hello Group 49 pct. (5)

  Gennemsnit 36 pct. (31 pct.)