Her er de bedste bureauer til at tjene penge. Og de dårligste

Finn Graversen
fg@kabelmail.dk

Magnetix ligner Danmarks bedste til at tjene penge, men en række andre bureauer har gjort en god figur.

Skal man tale om, hvilke bureauer der er bedst til at tjene penge, så er der flere forskellige indgange. Der er f.eks. overskuddets størrelse i kroner, hvilket vil rette fokus mest mod større bureauer. Og så er der overskudsgraden, hvor det for det meste viser sig at være mindre bureauer, der performer bedst.

Men forsøger man at kigge lidt på tværs, så topper Magnetix som Danmarks bedste til at tjene penge. Bureauet topper ikke bare på listen over årets største overskud (i 2014) – det har også en af de højeste overskudsgrader. Det samme gælder indtjening pr. medarbejder.

Deler man bureauerne op på små (under 15 mio. i bruttoavance), mellemstore (15-40 mio.) og store (over 40 mio.), så topper Magnetix blandt de store på både overskudsgrad og indtjening pr. medarbejder.

Listerne ser således ud:

Størst overskud, kroner

 • Magnetix +31,486 mio. kr.
 • Dentsu Aegis Media +31,294 mio. kr.
 • Wunderman +31,030 mio. kr.

Største overskudsgrad
Små bureauer

 • Kilo Design 41,4
 • Connexia 35,7
 • Cosmographic 35,3

Mellemstore bureauer

 • Help Pr 52,3
 • FFW 33,8
 • Face Media 23,2

Store bureauer

 • Magnetix 28,7
 • Wunderman 24,4
 • Advance 22,2

Advance er interessant i denne sammenhæng. Bureauet præsterede nemlig en så stor fremgang, at det topper listen over størst fremgang i kroner, mens det ender som nr. 10 på listen over største procentuel fremgang.

I øvrigt behøver man ikke have et stort overskud for at være med på listen. Bates Y&R havde et lille underskud i 2014 – men stod faktisk bag den fjerde største fremgang i kroner og øre.

Størst fremgang i overskud, kroner

 • Advance +11,963 mio. kr.
 • Wunderman +11,882 mio. kr.
 • Designit +10,452 mio. kr.

Størst fremgang i overskud, procent

 • Pryhl +13228,6 pct.
 • Meyer & Bukdahl +3364,4 pct.
 • Geelmuyden.kiese +2479,0 pct.

Hopper man ned i den anden ende af skalaen, så er der ingen tvivl om, hvem der var dårligst til at tjene penge: Zupa Recommended, der kom ud med et underskud på næsten 45 mio. kr., hvilket var en forværring på 33,5 mio. kr.

Det var dog et resultat, som var præget af, at man foretog en skilsmisse, hvor Zupa blev købt ud af partnerkredsen i denne del af bureauet, mens Recommended-delen blev solgt til fusionen mellem Kernel og Simpatico for at blive en del af det nye Agency Spring. Det indebar betydelige goodwill-afskrivninger.

Næstdårligste er Creuna med et underskud på knap 30 mio. kr. – en forværring på knap 15 mio. kr. – hvilket ikke er den store overraskelse. Bureauet har i flere år været gennem trængselstider. Det er koncernen, der indgår i rapporten, fordi det er en dansk baseret koncern – men den danske afdeling der den, der har bidraget mest til underskuddet.

Kigger man alene på tallene, så er Blackwood Seven tredje dårligst. Men dette bureau er i en gruppe for sig selv. Der investeres med venture-kapital i opbygning af en ny teknologisk platform, så der er ikke tale om drift men om venturedrevet forskning og udvikling.

Så hopper man Blackwood over bliver nr. 3 på listen den nordjyske bureaufusion, Combine, der kom ud med et underskud på ca. 13,4 mio. kr. Efter en forværring på lige over 13 mio. kr.

Årets bureaurapport udkom torsdag den 13. august i trykt form: 40 sider med en lang række nøgletal på 248 bureauer fordelt på 6 bureautyper. Nøgletallene er unikke. De indsamles dels gennem de trykte regnskaber, dels gennem den journalistiske dialog, Bureaubiz har med bureauerne. Man kan således ikke uden videre finde nøgletallene selv eller andre steder.


Rapporten koster 1895 kr. ex. moms. For 500 kr. ekstra kan man få ekstra eksemplarer (maks. 5).

Bestil ved at maile Finn Graversen på finn@bureaubiz.dk

Årets bureaurapport præsenteres ved et arrangement i Bureaubiz og Kommunikationsforums lokaler i København onsdag den 26. august. Dette arrangement er nu udsolgt.