Her er en bemærkelsesværdig bureauhistorie: Fra kulkælderen til penthousen

Finn Graversen,
journalist

Som oplevelsesbureau blev Agenda voldsomt ramt af corona-nedlukningen. Men bureauet valgte at benytte nedlukningen på et stort sats på digital udvikling. Nu står man så med en ny virksomhed med et meget stort potentiale.

Måske er det at stramme den lidt for meget at tale om, at oplevelsesbureauet Agenda på to år er gået fra kulkælderen til penthouselejligheden. Men det er det billede, man tænker på, når man læser bureauets seneste regnskab og hører historien bag tallene. Det er kort sagt en bemærkelsesværdig historie om en rejse fra dyb krise, da corona lukkede forretningen til nu en nystartet virksomhed med potentiale til noget meget stort.

Måske er folkene bag Agenda ikke nået op til penthousen endnu, men man har sat sig i elevatoren og trykket på penthouse-knappen.

Lad os starte med regnskabet, som viser nogle enorme udsving over de seneste par år.

2020 indebar tæt på en halvering af bruttoavancen og et underskud på ca. 1 mio. kr. Men i 2021 er der sket ting og sager. Bruttoavancen er mere end tredoblet og på bundlinjen står der et plus på – hold fast – 13,8 mio. kr. En forbedring på næsten 15 mio. kr.

Nok har 2021 været et godt bureauår, men lige nøjagtig eventbureauerne har stået sidst i køen i forhold til fjernede restriktioner, og det kan man se i de regnskabstal, der indtil nu er kommet ind. Agendas tal rummer da også en særlig historie, der handler om et stort sats på en digital udvikling. En udvikling der nu er skilt ud i et selvstændigt selskab under navnet Virtual Hive.

Kulkælderen
Historien om Virtual Hive starter ikke som sådan i marts 20. Men det var da Agendas adm. dir., Andreas Høgsberg, og hans medejere i marts sad med et bureau, der fra den ene dag til den anden havde mistet sit forretningsgrundlag, at de greb en bold, der var kastet op i luften flere år tidligere og brugte al deres tid, som de jo nu havde til rådighed på udvikling af en digital møde- og eventplatform.

Og selvom det lyder meget naturligt at bruge sin tid på noget, når man alligevel ikke kan lave andet, så var det reelt et stort sats. Var de fejlet havde historien været helt anderledes trist i dag.

“Jeg pantsatte faktisk min families hus i processen. Men jeg troede på det,” siger Andreas Høgsberg og fortæller videre om, hvad der skete, da de sad i kulkælderen i marts 20.

“Jeg havde læst en artikel om noget helt andet og mere makabert. En pensioneret amerikansk general fortalte om, hvem der overlevede i dybt kritiske situationer, og hans budskab var, at det gjorde dem, der om man så at sige var mere pessimistiske frem for dem, der troede, at det skulle nok gå. De mere pessimistiske erkender virkeligheden og søger en vej ud,” siger Andreas Høgsberg og fortsætter:

“Vi diskuterede situationen og erkendte, at corona-krisen ikke ville være en midlertidig krise. Den ville blive langvarig og derfor være en ny virkelighed for os. Men det var samtidig dybt problematisk, for vi tabte rigtig mange penge hver måned og det ville være en langsommelig og dyr proces at skære virksomheden ned.”

Andreas Høgsberg

Løsningen blev at satse offensivt i stedet. Der blev lavet en aftale med medarbejderne om nedsættelse af arbejdstid og løn, og så satte man fuld turbo på den digitale udvikling.

Deres held var, at de allerede havde været igang i flere år, så de havde noget at arbejde ud fra.

“Vi har længe haft et stærkt fokus på ROI i forbindelse med investeringer i events og møder i markedsføringen, og i den sammenhæng havde vi gjort os en række erkendelser om nogen af de store udfordringer, der ligger i den type markedsføring. Svaret for os lå i en øget digitalisering, og det var vi begyndt på. Men vi havde også en oplevelse af, at vi var på forkant og måske også lidt for meget på forkant, så vi havde sat tempoet i udviklingen lidt ned,” siger Andreas Høgsberg.

Oplevelsesmarkedsføringens udfordringer
Han fremhæver fire store udfordringer i forbindelse med oplevelsesmarkedsføring:

  • Skalering – der er ingen stordriftsfordele. Tværtimod er der store omkostninger forbundet med at skalere en event op.
  • Tidseffektivitet – en event kræver at mange mennesker skal bruge meget tid på at deltage, og det kan være en stor udfordring, hvis man taler om møder i store organisationer med f.eks. ledere eller forhandlere.
  • Data – det er rigtig svært at opsamle data i forbindelse med fysiske møder. F.eks. om adfærd eller udbytte.
  • Den grønne dagsorden – at flyve en masse mennesker ind fra andre steder i verden er ikke videre miljøøkonomisk.

Selvom situationen i marts 20 var dybt alvorligt, så rummede den samtidig det positive, at corona i den grad fik sat øget fokus på digitale møder, hvor Teams og Zoom pludselig blev hverdagstale.

For Agenda handlede det dog om meget mere end det, man kan bruge Teams og Zoom til.

“Og vores held var, at vi havde mange af elementerne klar, da vi besluttede at bruge al vores tid på at udvikle en digital møde- og eventplatform. I løbet af få uger var alle aftaler på plads og med udgangen af marts kunne vi gennemføre en egen konference om digitale møder. Allerede i august kunne man så opleve vores platform brugt i forbindelse med Copenhagen Pride,” siger Andreas Høgsberg.

Det var ydermere deres vurdering, at produktet var så godt, at det havde potentiale til mere end blot at være en del af Agendas tilbud. Derfor udskilte man platformen i Virtual Hive og gik i gang med at søge partnere.

Det lykkedes. Sammen med to kapitalfonde er Virtual Hive blevet værdisat til 26 mio. kr. og de har købt sig ind i selskabet for 5 mio. kr. Desuden er der givet lån fra Vækstfonden.

Det er det, man kan læse i regnskabet. Platformen er udviklet i Agenda, som så har solgt den til datterselskabet Virtual Hive for den værdisætning, der er lavet med de nye investorer. Der er ikke som sådan kommet 26 mio. kr. kontant i kassen, men Agenda ejer 86 pct. af en virksomhed, der skal udvikle en licensforretning på basis af et nyt digitalt produkt, og som kan blive endda særdeles værdifuldt, hvis det lykkes.

Stort potentiale
Hvis du skal drømme, hvor værdifuldt kan det her så blive?

“I 2019 var det globale marked for fysiske møder og events på 840 mia. USD, mens det digitale i 2021 var på 114 mia. USD. Forventningen til den digitale udvikling er en vækst på 18 pct. om året, så det siger sig selv, at potentialet er betydeligt. Men uanset hvor stort det kan blive, så gælder det grundlæggende samme princip. Hvis vi skal lykkes, så skal vi møde på arbejde hver dag med fuldt fokus på at udvikle og forbedre produktet til gavn for kunderne og sælge det bedst muligt. Hvor langt vi kan nå, må tiden så vise.” siger Andreas Høgsberg.

Han er dog optimistisk.

“Vi har et godt produkt, som sagtens kan matche konkurrenterne. En af vores fordele er, at vores udgangspunkt er vores ekspertise i at arrangere events og møder, der rummer en god og relevant oplevelse frem for en teknologisk ekspertise – noget som vores nye investorer også har lagt vægt på. De har ønsket at vi i partnerkredsen er aktive i udviklingen af Virtual Hive,” siger Andreas Høgsberg.

Derfor er han selv på vej over i Virtual Hive som sit primære virke. Han bliver CEO, mens han vil overgå til at være aktivt bestyrelsesmedlem (og hovedaktionær) i Agenda.

“Det bliver en glidende proces, for jeg har en række relationer, som ikke bare kan afvikles. Men fremtiden er, at Agenda skal være en rådgivningsvirksomhed, der fortsat hjælper med at skabe den unikke oplevelse i en event, mens Virtual Hive er en licensforretning, der sælger en platform, som alle – også andre bureauer – kan arbejde med,” siger Andreas Høgsberg.

Camilla Cilleborg Boesen skal også arbejde med Virtual Hive, mens ledelsen af Agenda skal varetages af Anders Hageskov (direktør), Morten Hovendahl (produktions- og indholdsdirektør) og Pelle Ellikofer (kommerciel direktør).

 

Godt år for Agenda 

Renser man Agendas regnskab for Virtual Hive, så har bureauet faktisk haft et ganske fornuftigt 2021. Tallene ser således ud:

  • Bruttoavance 11,562 mio. kr. +24,8 pct.
  • Bruttoavance pr. medarbejder 1,051 mio. kr. +58,9 pct.
  • Lønandel 68,6 (87,5)
  • Resultat før skat +1,07 mio. kr. (-0,929 mio. året før)

Den store stigning i bruttoavancen pr. medarbejder skyldes, at personalesammensætningen har skiftet karakter, og er blevet mere seniortung. Lønningerne er således også steget markant.

Helt konkret er der indtægtsført 22,272 mio. kr. fra salget af Virtual Hive i Agendas regnskab, og det giver et overskud før skat på 13,773 mio. kr.

 

Virtual Hive spejler den fysiske konference

Virtual Hive er en 3D møde- og event-platform, der simulerer det fysiske møde. Det betyder, at platformen rummer en lang række muligheder for at tilpasse visuelle forskellige ønsker og ideer, så brandingen er på plads samt for at indarbejde en række forskellige aktiviteter.

Det gælder f.eks. key-notes i plenum, break-out seminarer, work-shops, rundbordsdiskussioner og networking. Alt sammen ting der foregår i et fysisk møde og alt sammen præsenteret inden for den visuelle ide. Desuden er platformen åben, så f.eks. Teams, Zoom og Salesforce kan integreres.

En virksomhed, en offentlig institution eller en NGO køber en licens og får bygget en platform tilpasset sine ønsker, hvorefter man kan bruge den i mange sammenhæng. Det betyder f.eks. at alt materialet ligger tilgængeligt, så ledere i en stor global organisation, der har deltaget i et møde, uden videre kan bruge materialet, når de vender tilbage til deres egen del af organisationen og eventuelt vil inddrage det næste lag af ledere.

Samtidig opnår man en masse data om, hvordan deltagerne tager imod præsentationerne.

“Desuden kan man let og uden nævneværdige omkostninger opskalere en event. Det er ikke dyrt at få mange flere deltagere, og på den led svarer platformen på de udfordringer, vi har identificeret for møde- og event-aktiviteter,” siger Andreas Høgsberg.

Virtual Hive er allerede i gang i lande som Tyskland, Holland, Norden og det østlige USA. Man har dog lige nu en enkelt sten i skoen. I Tyskland er der startet et firma under samme navn.

“De er kommet efter os, og laver ikke helt det samme, men navnesammenfaldet er ikke hensigtsmæssigt. Vi har været i gang med registrering, og der er en proces i gang – så må vi se, hvor den lander. Vi er dog optimistiske,” siger Andreas Høgsberg.

Selvom han tror på et stort potentiale, så tror han ikke, at det fysiske møde er ved at blive overtaget af det digitale.

“Jeg tror fuldt og fast på, at vi kigger ind i en fremtid, hvor mange virksomheder vil investere mere i digitale møder. Men man skal stadig huske, at events og møder skal løse en kommunikationsopgave, og det skal gøres rigtigt i forhold til mål og målgrupper. Hvis man f.eks. har ønsker om relationsopbygning og tillidsskabelse, så er et fysisk møde stadig bedre, mens det digitale univers vil være rigtig godt til vidensdeling. Man skal kort sagt vælge det rigtige værktøj til den givne opgave,” siger Andreas Høgsberg.