Her er et bud på, hvad der gik galt hos Mensch

Finn Graversen
fg@kabelmail.dk

Opdateret: Udmeldingerne er sparsomme, men der er en række iagttagelser, som lagt sammen kan give et bud på, hvorfor parterne gik fra hinanden.

Opdateret vedr. Lars Bernt. Bjørn Stene og Frederik Preisler gjorde sig onsdag formiddag meget umage med at underspille uenigheden og understrege, at opbruddet i Mensch foregår i god ro og orden. Det er de to partnere, Bjørn Stene og Espen Sørensen, samt international director, Jacob Johansen, der forlader bureauet.

De tre vil noget andet, lød den eneste forklaring fra Bjørn Stene, mens Frederik Preisler dog indrømmede, at der var en uenighed.

Selvfølgelig kan skilsmissen godt foregå i god ro og orden – ingen har interesse i at vaske sit snavsetøj offentligt. På den anden side; når 2 ud af 7 partnere – heriblandt den administrerende direktør – forlader bureauet, så kan det umuligt undgå at give spekulationer om, hvad pokker der lige førte frem til det.

Jo mere udramatisk, det bliver udlagt, des mere aner man et drama.

Der er i al fald nogle nedslag, som er værd at bemærke.

Det gælder f.eks. den detalje, at den internationale direktør, Jacob Johansen, ikke er partner. Politikken på Mensch har altid været formuleret således, at når folk som ham bliver ansat, så skal de kunne blive partnere inden for et år – ellers er det ud igen. Jacob Johansen har været på bureauet i mere end et år – men er altså ikke blevet partner.

Det kan antyde en uenighed i partnerkredsen, hvis det har krævet enighed at optage en ny.

2 digitale direktører

Et andet eksempel er ansættelsen af Lars Bernt fra Kino.dk som digital direktør – eller rettere Director of Digital Business. Den ansættelse kom et år efter, at Paul Clements var stoppet hos TBWA+BBDO og flyttet ind hos Mensch. Her tilførte han en betydelig digital kompetence og fungerede på mange måde som en digital direktør.

Få måneder efter annonceringen af Lars Bernts ansættelse blev Paul Clements da også gjort til partner og Digital & Social Director.

Måske kan man godt bruge både Lars Bernt og Paul Clements, men det ligner ikke en helt oplagt konstruktion.

Opdatering: Lars Bernt har efterfølgende oplyst, at han har opsagt sit job d. 30. november.

Hvis man så hertil lægger Mensch’ udvikling , så havde bureauet et gyldent år i 2012, hvor man kom ud med en bruttoavance på 30 mio. kr. og et overskud på 6 mio. kr. Nøgletallene var fantastiske med en bruttoavance på over 2 mio. kr. pr. medarbejder.

Det var også i 2012, at Mensch placerede sig på 2. pladsen i den årlige MyImage-analyse efter Kunde & Co. Bureauet så ud til at placere sig som højt betalte konsulenter, og var et, der blev set op til i bureaubranchen.

Siden er det dog gået ned ad bakke, og i 2014 var bureauet blevet halveret til 16 mio. kr. og et overskud på under en million. I 2014 var Mensch desuden faldet ned på en 8. plads i MyImage.

New Normal

Men det var også i 2012, at bureauet stod bag Danske Banks stærkt kontroversielle New Normal-kampagne, som floppede fælt.

I image-målinger vil de kampagner, der gør sig stærkt bemærket i annoncørkredse, ofte have en meget stor indflydelse. Der er typisk højest en håndfuld hvert år, som virkelig brænder igennem. Normalt er det de gode – men det udelukker ikke, at man kan komme til at brænde igennem for noget negativt.

New Normal var en kampagne, der brændte voldsomt meget igennem – også på annoncørsiden.

Årsag og virkning skal være ufortalt her – men fakta er, at bureauet siden har været i modvind, og at der har været initiativer, der har forekommet skiftende. Som f.eks. på et tidspunkt, hvor man med Hanne Fabricius ville til at satse på det offentlige marked. Og så ansættelsen af Jacob Johansen, som skulle stå for en satsning på det kinesiske marked.

Tæller man nedslagene sammer, ligner det en situation, der kan skabe turbulens i en partnerkreds – og lægge grunden til modsætningsforhold, der risikerer at føre til en skilsmisse.

Det betyder så også, at bruddet formentlig er godt for Mensch, fordi man nu kan få større sammenhængskraft på bureauet.

Ny adm. dir.

Formelt set er det i første omgang Frederik Preisler, der har overtaget aktiemajoriteten, men opgaven at drive bureauet videre er lagt i hænderne på Christina Tønnesen, der er blevet adm. dir. Hun har været med hele vejen og har også arbejdet sammen med Frederik Preisler hos Propaganda McCann.

Hendes ry er godt, og det bliver spændende at følge, hvordan hun vil gribe opgaven an. Efter gårsdagens pressemeddelelse om bruddet har Mensch i dag udsendt en ekstra, hvor man uddyber den nye ledelse. Heri får Christina Tønnesen følgende skudsmål af Frederik Preisler:

“Christina Tønnesen ER Mensch i betydningen integritet, intelligens og humor. Hun er også en insisteren på, at det meste kan gøres lidt bedre, hvis man gør sig lidt mere umage.”

Tilbage er så, hvad der skal ske med de tre udbrydere. Budskabet er, at de vil noget andet, men at de endnu ikke er klar til at fortælle, hvad det er.

De får dog nogle projekter med sig. Konstellationen med Jacob Johansens fokus på Kina og Bjørn Stene/Espen Sørensen ligner dog ikke den mest oplagte, så det vil blive interessant at se, hvad det er, de har tænkt sig at gøre.