Her er et bud på prisen på Vertic: 200+ millioner kroner

Finn Graversen,
journalist

Vertic havde et forrygende 2022 viser det nye regnskab. Men der er også afleveret andre regnskaber, som kan give en indikation på, hvad bureauet blev solgt for omkring årsskiftet.

Et helt fantastisk år.

Hvis folkene bag det digitale bureau, Vertic, taler om 2022 på den måde, så er det velbegrundet.

Man har netop afleveret et særdeles flot regnskab med en markant udvikling på alle nøgletal, og i slutningen af året blev bureauet solgt til den argentinske IT-virksomhed, Globant. Prisen er som ofte ikke oplyst, men Bureaubiz’ bud lyder på den gode side af 200 millioner kroner.

Mere om det om lidt. Først regnskabet.

Vertics omsætning voksede med 40 mio. kr. og bruttoavancen med næsten 30 mio. kr. lig med over 30 pct., og bundlinjen blev mere end tredoblet til næsten 35 mio. kr. før skat. Et så markant hop i et enkelt år er ikke set før hos Vertic.

Kigger man lidt ned i tallene, så viser det sig, at væksten er opnået med en anelse færre medarbejdere, hvilket betyder at bruttoavancen pr. medarbejder er steget med hele 36 pct. til næsten 2 mio. kr.

Med sådanne tal, så var der rigelig plads til også at belønne dem for det. Den gennemsnitlige personaleomkostning steg med 10 pct. til 960.000 kr.

Forklaringen på den udvikling giver også lidt af forklaringen på, at der var en interesseret køber af bureauet.

“Stigningen i bruttoavancen skyldes primært at Vertic i maj sidste år blev optaget i Gartners ‘Market Guide for Digital Agencies’ som ét af 20 globale digitale bureauer. Vi var det eneste selvstændige bureau og det næstmindste bureau på listen har over 1500 ansatte. Det betød en enorm interesse for vores ydelser. Samtidigt har vi fået optimeret vores leverancemodel,” fortæller adm. dir. og medstifter, Sebastian Jespersen, og fortsætter:

“Den stærke vækst er fortsat ind i det nye år, og med Globant som motor forventer vi endnu et meget stærkt år. Vores kontor i København er blevet markant styrket over de sidste 12 måneder og den udvikling forventer jeg at vil fortsætte.”

Salget til Globant blev offentliggjort i begyndelsen af januar, men blev gennemført i november 2022. Som ofte set, så er prisen hemmelig, men der er nogle kilder, der kan give en indikation.

Samtidig med offentliggørelsen af Vertics regnskab er der nemlig også afleveret regnskab for Sebastian Jespersens personlige selskab SJ Aps samt den anden af stifterne, Mads Krogh Petersens selskab, MKP Aps. Desuden kan man i cvr-registret se, at der er sket nogle bevægelser i ejerkredsen fra primo juli til d. 21. november, hvor al ejerskab overgår til Globant.

Et nystiftet selskab, Sublime eMase Holding, overtager nemlig 67-90 pct. af ejerskabet i juli og sælger det så d. 21. november. Dette selskab ejes med to tredjedele af Sebastian Jespersen og en tredjedel af Mads Krogh Petersen – og det er der også afleveret regnskab for.

Af det fremgår, at selskabet i sit første regnskabsår har opnået finansielle indtægter på 172,472 mio. kr.  Med en ejerandel på 67-90 pct. giver det en mulig pris på mellem 191 og 257 mio. kr.

De finansielle transaktioner omkring ejerskaber i 2. halvår skaber dog noget usikkerhed i forhold til tolkningen af tallene.

Der er dog også en anden tilgang.

Af cvr-registret fremgår, at Sebastian Jespersen i 2. halvår havde en reel ejerandel på 51,15 pct. I Sebastian Jespersens selskab, SJ, er der noteret en finansiel indtægt for 2022 på 118 mio. kr. Det matcher meget godt to tredjedele af den finansielle indtægt i Sublime eMase – men sætter man beløbet i forhold til en ejerandel på 51 pct., så peger det på en pris på ca. 230 mio. kr.

Disse tal er dem, der er kendt for 2022. Spørgsmålet er, om handlen rummer flere rater – eksempelvis baseret på nogle nærmere angivne vilkår – så prisen reelt er højere.

Kigger man på de sidste tre års overskud i Vertic, så er gennemsnittet ca. 20 mio. kr. før skat, og i forhold til normale multipler på bureauhandel, så er en på 10+ i den klart høje ende. På den anden side er der ikke tale om et salg til en bureaugruppe, men til et stort børsnoteret IT-selskab med mere end 25.000 ansatte. Et sådant selskab kan have en anden tilgang til værdisættelsen af Vertics kompetencer – det så man f.eks., da Designit i 2015 blev solgt til den indiske it-koncern, Wipro, for en langt højere pris end Designits tal umiddelbart kunne lægge op til.

Anskuer man handlen på den måde, kan prisen sagtens ende et godt stykke oppe mellem 2-300 millioner kroner.

Vertics optagelse på Gartners-listen kan også have lagt til prisen, og Globants CEO, Martin Migoya fremhævede i januar, at Vertic tilførte Globant stærke kreative kompetencer sammen med nogle “imponerende best-practises inden for nogle lovende industrier som Healthcare og LifeSciences,” som ville styrke Globant.

Sebastian Jespersen sagde selv til Markedsføring, at Vertic kommer til at stå for den strategiske rådgivning i koncernen og kontorerne i både København og New York ville blive væsentligt styrket.

Handlen har desuden fået den konsekvens, at han efter 16 år i New York nu flytter tilbage til Danmark.

“Det betyder ikke at vores New York kontor bliver nedlagt. 75 pct. af vores omsætning er i Nordamerika, og det vil fortsætte – men jeg bruger lidt mere tid på et fly nu,” siger Sebastian Jespersen.

Nøgletal for Vertic

  • Omsætning 144,726 mio. kr. +38,0 pct.
  • Bruttoavance 125,653 mio. kr. +30,7 pct.
  • Bruttoavance pr. medarbejder 1,933 mio. kr. +36,7 pct.
  • Lønandel 49,7 (61,4)
  • Resultat før skat +34,156 mio. kr. +245,9 pct.

På et møde i Creative Club den 1. juni fra 15.00-17.00 giver Henrik Jensen fra Brandse & Co. et overblik over, hvilke typer bureauhandler der har været i Danmark i det seneste årti. Derudover præsenterer han formlen for værdiansættelse af et bureau. Mødet er gratis for Creative Club-medlemmer. Pris for ikke-medlemmer er kr. 750. Se mere og tilmeld dig her