Her er et offentligt udbud med ordnede forhold

Peter Engholm
peter@bureaubiz.dk

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen lægger op til en utraditionel kampagne – at få flere virksomheder i karteller til at melde sig selv. Også udbuddet er utraditionelt: At holde bureauernes omkostninger nede.

Det er bestemt ikke lovligt – fastslår EU-kommissionen – når virksomheder fordrejer konkurrencen ved at samarbejde med konkurrenter, aftale priser eller opdele markedet.

For at dæmme op for denne kartel-dannelse vil Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen lancere ”kartelkampagne 2015”, der nærmest kan beskrives som “Med i kartel? Meld dig selv”.

Styrelsen får ca. 300 tips om året angående karteller, men kun 15-30 har et relevant indhold – og kampagnen sigter mod at øge antallet af relevante tips fra personer, der sidder inde med viden om karteller.

Formålet er at få en eller flere virksomheder i karteller til at indgive Leniency-ansøgning, altså at de melder sig selv og ønsker at samarbejde til sagens opklaring mod at få straflempelse.

Der er sat 900.000 kr. af til kampagnen (inkl. media), der gerne må have ”en ny og utraditionel tilgang til opgaveløsningen” – dog uden at styrelsen kan udsættes for berettiget kritik.

Styrelsen skal også have ros for sit ønske om at holde bureauernes omkostninger nede i udbuddet: Adgangsbilletten er en A4-side, der præsenterer bureauet, og op til tre referencer. Samlet forberedelsestid: Ca. 4 timer pr. bureau, lyder forventningen.

Udfra anmodningerne vil tre bureauer blive inviteret til hver en times møde i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. Her er forberedelsen mere krævende: ca. 15 timer. Det bedst egnede bureau vil da blive valgt, og først herefter skal der udarbejdes et grundlæggende koncept for kampagnen.

Skulle styrelsen vælge ikke at bruge konceptet, får bureauet 50.000 kr. for sin deltagelse.

Læs mere om udbuddet her. Der er deadline for indsendelse 5. juni kl. 12.00