Her er fire nye forbrugertrends

Pia Osbæck
pia@bureaubiz.dk

Mediacom har lavet et nyt trendstudie, der viser fire nye trends på bagkant af corona. Se dem her.

Fire trends dominerer tiden efter corona. Det har Mediacom fundet frem til på baggrund af sit nye trendstudie, som er foretaget i første halvdel af 2021.

De fire trends, der dominerer billedet nu og i den nære fremtid, kalder Mediacom: 1. Vi holder af hverdagen, 2. Mulighedernes Land, 3. Bæredygtighed, og 4. Sisterhood.

”Det har været spændende at kigge på forbrugertrends de sidste år. Covid-19 har udfordret langt de fleste danskere på deres holdninger, vaner og værdier. Derfor er der trends, der er blevet endnu mere markante, mens andre er skubbet i baggrunden. De dominerende trends er især alle dem, der bliver understøttet af digitalisering fx onlinehandel og hjemmearbejde. Og så er der trends, der er vokset frem i løbet af krisen – en tid hvor vi alle er blevet tvunget til at se på os selv og på samfundet i et nyt lys,” siger Lise Heiselberg, senior data & insight lead hos Mediacom Group.

Læs om Mediacoms fire forbrugertrends her:

  1. Vi holder af hverdagen

Tiden med hjemsendelser har vist, at hverdagen kan noget særligt. Vi fandt tryghed i lokalsamfundet og i Danmark. Trenden Vi holder af hverdagen, handler om vores trang til at fejre hverdagen og finde glæde i det nære, det danske og det lokale. Fremover vil merværdi være lig nærværdi.

 

  1. Mulighedernes land

For mange danskere ændrede livet sig markant i kølvandet på corona. Nye rutiner har vist sig, og 60 pct. af danskerne mener, at de vil holde fast i deres nye vaner og adfærd. Krisen har givet tid til refleksion over, hvad der reelt betyder noget i livet. Trenden Mulighedernes land handler om behovet for at genopfinde sig selv og at finde nye muligheder i begrænsninger.

 

 

  1. Bæredygtighed

Mens verden har været lukket for rejser, og den daglige trafik har været stærkt begrænset, har vi set, hvordan fx luftforurening i byerne er faldet drastisk. Vi har også oplevet, at den enkeltes  adfærd har betydning for kollektivet, og dét har sat fornyet fokus på bæredygtighed. 49,5 pct. af de adspurgte er blevet mere bevidste om klimaet og deres eget forbrug. Men junglen af budskaber kan være svær at finde rundt i.

 

 

  1. Sisterhood

Selvom de fleste trends har handlet om at ændre sine vaner, er der én af dem, der omvendt handler om at stå ved, hvem man er. En fjerde bølge af feminisme ruller over landet, og den nye generation af stolte stærke kvinder sparker til de stereotype forestillinger om, hvad det vil sige at være kvinde og mand. At være den man er og gribe friheden til at leve det liv, man gerne vil. Uafhængig af ens køn.

 

”I trendstudiet har vi gjort brug af både primær og sekundær data. Vi har haft vores fokus på dansk kultur, som vi har undersøgt gennem interviews med forbrugere, eksperter og influencere  kombineret med vores egne kvantitative undersøgelser. Derudover har vi analyseret danske medier og kultur gennem de sidste år. Som brand er det vigtigt at være opmærksom på de kulturelle trends og tendenser for at forblive relevant for sine kunder,” siger Lise Heiselberg.

Trendsstudiet er baseret på data indsamlet via Mediacom’s egne kvantitative undersøgelser samt via Bilendi og Norstat. Undersøgelserne har kørt løbende siden april 2020 og senest april 2021. De kvantitative data er suppleret med observationer og der er udført ekspertinterviews samt kvalitative interviews med forbrugere og influencere. Mediacom har haft vores fokus på dansk kultur og har gjort brug af observationer i danske medier og kultur.