Hjaltelin Stahl voksede med 27 mio. kr.

Finn Graversen,
journalist

Størstedelen af fremgangen blev flyttet ned på bundlinjen. Samtidig lyder meldingen, at integrationen i Accenture nu gør bureauet mere konkurrencedygtig over for de danske kunder.

Efter et par år, hvor regnskaberne har set lidt mere lunkne ud, så er der igen kommet turbo på Hjaltelin Stahl. Bureauet har afleveret et regnskab med markant vækst og en tilsvarende forbedret driftsindtjening.

Den konklusion kan dog godt komme til at fremstå lidt forvirrende, hvis man åbner regnskabet og kaster et hurtigt blik på bundlinjen (resultat før skat). Den blinker nemlig rødt med et minus på over 13 mio. kr.

Der er dog en god forklaring. Minusset er et resultat af selskabsretlige ændringer i integrationen i Accenture-koncernen, og fortæller ikke ret meget om bureauets udvikling. Går man fra bundlinjen og et par linjer op i regnskabet, så er det således en helt anden og meget mere positiv historie, der fortælles.

Kigger man alene på den grundlæggende drift, så er bundlinjen forbedret fra et minus på ca. 10 mio. kr. til et plus på ca. 8 mio.

Hertil skal man så lægge Pegasus Production, der præsterede en indtjening på knap 8 mio. kr.

Kigger man samlet på det, så har bureauet forbedret driftsindtjeningen med ca. 18 mio. kr. Det betyder, at ca. 67 pct. af fremgangen i bruttoavance er landet på bundlinjen.

Noget af forklaringen på, at regnskaberne i de foregående år har set lidt mere magre ud, ligger i salget til Accenture tilbage i 2019. Bureauets medarbejdere er i tiltagende omfang blevet involveret i internationale Accenture Interactive-projekter, hvor der afregnes for deres tid med interne priser. Det har været godt for koncernen, men har ikke nødvendigvis løftet indtjeningen hos Hjaltelin Stahl.

Et af nøgletallene, der kan bruges som en indikation på, at Hjaltelin Stahls regnskab er påvirket af arbejde for Accenture, har været bruttoavancen pr. medarbejder. Den umiddelbart faldende aktivitet i forrige år blev ikke fulgt op af en tilsvarende reduktion i medarbejdertallet, og derfor faldt bruttoavancen pr. medarbejder med 20 pct.

I det nye regnskab er den dog skudt betragteligt i vejret, så hvad er der sket?

Grundlæggende ikke ret meget. Situationen er den samme som forrige år, fortæller managing director, Lotte Jakobsen.

“Vi har samlet nogle store danske kunder op, og det har selvfølgelig haft en effekt på regnskabet. Men det grundlæggende princip er fortsat, at de 600.000 medarbejdere med David Droga i spidsen for Accenture Interactive skal arbejde mere og mere sammen. Vi skal byde ind på opgaverne på tværs, og vi bliver bedømt på vores bidrag hertil. Hvor godt vi gør det, kan man ikke læse ud af vores trykte regnskab,” siger Lotte Jakobsen og tilføjer:

“Vi følger først og fremmest vores performance i forhold til de interne opgørelser. Det er ikke noget, jeg kan gå særligt meget ind i, men jeg kan dog sige så meget, at vi fra start har haft en tilfredsstillende udvikling.”

På et punkt er der dog sket en mere grundlæggende udvikling.

“Vi er nu blevet fuldt integreret i Accenture-systemet, og vi har lært at bruge det. Så når vi byder ind på en dansk kunde, så kan vi sætte et hold med brug af folk fra andre dele af koncernen. Det er ikke kun os, der skal levere timer til andre – vi kan også få dem, og på den måde kan vi blive mere konkurrencedygtige i kampen om kunder,” siger Lotte Jakobsen.

Forklaringen på det underskud, der rent faktisk står i regnskabet, ligger som nævnt i nogle selskabsretlige ændringer.

Da Accenture købte Hjaltelin Stahl, var det et kommandit-selskab. Nu har Accenture så valgt at lægge aktiviteterne over i et nystiftet A/S, men det har indebåret en betaling til K/S-et. Derfor optræder der en goodwill på ca. 190 mio. kr. i regnskabet, og den er man så begyndt at afskrive på.

Helt konkret er der afskrevet 21,6 mio. kr., og var det ikke for den post, ville bundlinjen således se helt anderledes positiv ud.

Iøvrigt har Accenture udstyret det nye A/S med en solid pose penge, så der er råd til at betale regningen fremadrettet. Egenkapitalen er på lidt over 200 mio. kr.

Nøgletal for Hjaltelin Stahl Gruppen

(incl. Pegasus Production)

  • Bruttoavance 119,356 mio. kr. +29,0 pct.
  • Bruttoavance pr. medarbejder 237 kr. +25,0 pct.
  • Lønandel 67,9 (81,6)
  • Resultat før skat -6,505 mio. kr. -63,8 pct. (i henhold til regnskab)
  • Resultat excl. afskrivninger på Goodwill +14,352 mio. kr. (-3,972 mio. kr. året før)

Bruttoavancen er estimeret af Bureaubiz