Hjemmeværnet har valgt nyt bureau – og kigger efter et mere

Peter Engholm
25@mail.dk

Nørgård Mikkelsen skiftet ud til fordel for Advice, men det er på et mindre budget. Et større projekt mangler fortsat et reklamebureau.

Hjemmeværnskommandoen har efter en mindre bureaukonkurrence valgt Advice – opgaverne består bl.a. i at sparre på den strategiske linje, som skal lægges for værnet 2009-2012, og oppudse designlinjen.

“Hjemmeværnets bureau har de senere år været Nørgård Mikkelsen, og i forbindelse med strategien for de kommende år ønskede vi at sammenligne med andre bureauer, og det faldt ud til Advices fordel”, siger Adrian Tresoglavic, der er udviklingskonsulent i Hjemmeværnets presse- og kommunikationsdivision.

Hvis ikke de kommende opgaver for Advice lyder omfattende, så er det med velberådet hu – aftalen ligger nemlig under det beløb, der udløser et offentligt udbud.

Jeg har hørt om en konkurrence uden betaling …

“Nej, vi ønskede at være fair, så der var et mindre honorar. Der var også en kort forberedelsestid, og vi sagde åbent, at vi ikke forventede mere, end der var lagt op til via honorarets størrelse og forberedelsestiden. Men selv om det ikke var et egentligt EU-udbud, så meldte et af de større reklamebureauer fra af ressourcemæssige hensyn”, siger Adrian Tresoglavic.

Og godt det samme måske – for der er ros til Advice på bekostning af de mere traditionelle reklamebureauer:

“Advice viste en meget holistisk tilgang til kommunikationsopgaven. De formåede at indtænke hele organisationen, vel at mærke med en nuanceret forståelse for, at Hjemmeværnet er en frivillig organisation – og dermed en holdningssag, snarere end et produkt. Dén tilgang havde Advice i højere grad end reklamebureauerne. Ikke at de ikke kunne løse denne type opgave – det kan langt de fleste bureauer – men Advice havde blot lidt ekstra kant og de kompetencer, der passer godt til det, vi har brug for”, siger Adrian Tresoglavic.

Men et egentligt EU-udbud er på vej …

“Ja, for vi skal kommunikere strategien og i den forbindelse finde et reklamebureau. Det er stadig usikkert, om det bliver et egentlig EU-udbud, eller om vi skal vælge blandt de bureauer, der har en aftale med SKI (Statens og Kommunernes Indkøbsservice, red.). Det afhænger af bl.a. af de retningslinjer, vi får af Forsvarets Materiel Tjeneste”, siger Adrian Tresoglavic.