HK vælger nyt bureau

Peter Engholm
peter@bureaubiz.dk

Efter en afstikker af projektmæssig karakter har HK valgt et fast bureau til både dialog og digital.

Shrpa kunne i sommer berette om, at fagforeningen HK havde valgt bureauet til ”en analyse og vurdering af den eksisterende digitaliserede medlemskommunikation.”

Men der er langt fra afdækningen af udfordringer og styrker til at blive valgt som fast bureau. I en gennemgribende modernisering af medlemskommunikationen satser HK massivt på det digitale, og Magnetix er valgt som strategisk partner på alle kanaler, inkl. web, e-mail, mobil og sociale medier.

Ifølge Michala Svane, kommunikations- og marketingschef i HK Danmark, er kommunikation i dag afgørende for om en fagforening formår at fastholde sine medlemmer – og dermed sin styrke:

”Det handler om at synliggøre den værdi, vi tilfører medlemmerne – både overordnet med overenskomsterne og på det nære plan i forhold til rådgivning, karriereudvikling og øvrige medlemsfordele.”

Med den indsigt i baghovedet har HK, der organiserer ca. 300.000 lønmodtagere inden for handel og kontor, igangsat en effektivisering af sin medlemskommunikation.

HK ønsker også i fremtiden at være ”Danmarks førende online fagforening”. Målet med arbejdet er at udbygge den førerstatus.

”Vi skal blive bedre til formidle de ydelser, services og fordele, vi giver medlemmerne. Og det kræver, at vi kommunikerer på en nærværende, relevant og synlig facon,” siger Michala Svane.

Planen er at supplere den personlige rådgivning og HK’s tilstedeværelse på arbejdspladserne med målrettede online servicetilbud og give medlemmerne en vedvarende digital kommunikation på tværs af kanaler. Kommunikationen skal tage udgangspunkt i det enkelte medlems situation og behov. Herved vil HK skabe større tilfredshed og større engagement blandt nye såvel som eksisterende medlemmer.

Indsatsen kickstartes med en total renovering af alle eksisterende kanaler til medlemskommunikation og er planlagt til og med 2015.

Web- og dialogbureauet Magnetix er valgt til at drive det strategiske udviklingsprojekt for HK. I samarbejde med forbundet skal bureauet stå for udviklingen på alle digitale kanaler – på den udadvendte hjemmeside hk.dk, medlemsportalen Mit HK og portalen for tillidsvalgte, på sociale medier og i den direkte dialog – hvad enten den foregår elektroniske eller per brev. Samarbejdet omfatter strategi, design, informationsarkitektur og teknisk rådgivning.

Martin Bochineck, administrerende direktør i Magnetix, udtaler:

”Det er en fantastisk spændende opgave for os at hjælpe HK med at modernisere og digitalisere medlemskommunikationen. Ikke blot fordi fagforeningerne i Danmark befinder sig i en brydningstid, men også fordi HK tager udfordringen seriøst. Der er virkelig lagt op til at tænke dialog med medlemmerne på tværs af alle kanaler og medier. Og på den måde er det et projekt, der er som skabt til Magnetix.”

Han oplyser, at samarbejdet med HK ikke i sig selv udløser ansættelser, men at bureauet løbende har ansat medarbejdere, således at man nu er 20 flere end ved årsskiftet – og at man er på vej mod 70 medarbejdere i alt.