Holdningsbureau opnåede markant fremgang

Finn Graversen
fg@kabelmail.dk

Alligevel var året ikke uden torne. Store udgifter til udbud belastede Public’s regnskab.

Med en vækst på over 34 pct. og et underskud, der blev vendt til et overskud, burde Public ejer, Søren Grinsted være godt tilfreds med det seneste regnskabsår, der sluttede d. 30. juni.

Alligevel er han kun moderat tilfreds.

“Vi har haft en stærk vækst i aktivitet. Men det har fortsat været et turbulent marked, hvor bl.a. store udgifter til udbud har betydet, at bundlinjen ikke er fulgt med i samme tempo,” siger Søren Grinsted og tilføjer, at det har været en hård periode at arbejde med det offentlige marked. Og netop det marked hører til bureauets kerneområder.

public karakteriserer sig selv som specialiseret i holdnings- og adfærds-kommunikation.

Søren Grinsted fortæller desuden, at bureauet har foretaget en del investeringer med henblik på en mere offensiv tilgang til markedet.

Nøgletal for Public

  • Bruttoavance 8,9 mio. kr. +34,8 pct.
  • Bruttoavance pr. medarbejder 890.000 kr. -5,6 pct.
  • Lønandel 64,3 (75,7)
  • Resultat af primær drift +0,766 mio. kr. (-0,523 mio. året før)