Holmegaards konkurs og omstruktureringer kostede Co+Høgh dyrt

Finn Graversen
fg@kabelmail.dk

Til gengæld har bureauet gearet sig til en ny type kunder – med held. For lige nu glæder man sig over et 1. kvartal, der var bureauets hidtil bedste.

Hvis man skal være en rigtig god sælger, skal man kunne sælge sand i Sahara. Men hvad er man så, hvis man kan sælge premium kildevand i Indien?

Om det kvalificerer Gaute Høgh til prædikatet ‘rigtig god sælger’ må læseren selv afgøre, men det er et faktum, at det er, hvad Co+Høgh lige nu er i gang med – og at det er en af de faktorer, der forklarer regnskabet for 2008.

Det er nemlig ikke et særlig godt regnskab – bruttoavancen faldt og resultatet gik i minus – men det er samtidig et regnskab, der er præget af betydelig turbulens, hvor der er afholdt udgifter til omstruktureringer af ledelse og personale med henblik på en ny strategi. Hertil kommer et tab på konkursramte Holmegaard på 1,5 mio. kr.

“Vi tabte penge på Holmegaard og finanskrisen pressede sig på lige som hos mange andre. Det har fået os til at fokusere og geare os til kunne tage en ny type kunder – som f.eks. den indiske kildevand”, siger økonomidirektør Jesper Bobjerg.

Bureauet har valgt at vise udgifterne til Holmegaard og omstruktureringer på i alt 3,168 mio. kr. som en ‘særlige poster’ – også selvom det har udløst et forbehold fra revisoren, der er uenig i den måde at postere udgifterne på.

Årsagen til, at man alligevel har valgt at fastholde posteringen, er for at vise, hvad man betragter som et korrekt billede af de løbende aktiviteter.

På det grundlag opnås et resultat på primær drift på +2 mio. kr.

Regnskabet viser desuden en stigende gældsætning, men det er der bl.a. gjort noget ved gennem et kapitalindskud på knap 600.000 kr. her i 2009.

“For os er det et spørgsmål om rettidig omhu. Med det indskud har vi gjort os mere uafhængige af bankerne”, siger Gaute Høgh.

Der har været tale om noget af et sats, hvor man har fastholdt personaleomkostningerne, selvom bruttoavancen faldt.

“Men vi havde en stærk tro på, at de nye kunder var på vej – og det har heldigvis vist sig at holde. Vores 1. kvartal var det bedste nogensinde”, siger Gaute Høgh, mens Jesper Bobjerg tilføjer:

“Foreløbig ser det godt ud og holder det, vil man opleve en væsentlig forbedring af regnskabet for i år. Men lige som alle andre tør vi ikke spå om fremtiden. F.eks. vidste vi ikke engang i januar, at 1. kvartal skulle blive så godt, som det blev”, siger Jesper Bobjerg.

Nøgletal for Co+Høgh

  • Bruttoavance 29,8 mio. kr. -9,4 pct.
  • Bruttoavance pr. medarbejder 693.023 kr. +1,1 pct.
  • Lønandel 68 (64)
  • Resultat af primær drift -1,085 mio. kr. (+4,032 mio. kr. i 2007)

    (Tager man forbehold for særlige poster lød overskuddet på +2,083 mio. kr.

Bruttoavance er estimeret af Bureaubiz