Holtens opskrift: Dygtige kunder. Dygtige medarbejdere. Og pas godt på dem begge

Hans-Ulrik Longhi lod sig ikke sådan lige købe til Bates af Mogens Holten. Men han fik ikke lov at slippe. Det blev til 24 års samarbejde. Hans-Ulrik Longhi, Jacob Hastedt og Michael Knudsen fra Bates Y&R skriver mindeord.

Vi mødtes første gang i 1981.Jeg var hjemme på ferie fra Toronto hvor jeg arbejdede for JWT. En fælles bekendt havde “tilfældigt” bragt os sammen, og vi fik en god snak om alt muligt i vor branche. Jeg var glad for at møde den store mand i Landemærket.

Men jeg var overrasket over 3 uger senere at blive ringet op i Toronto af en Hr. Holten fra Danmark, som tilbød mig et job. Et job som chef for TED BATES, som det hed den gang. Du mente at efter Partners og Advance nu var selvstændige bureauer i Batesgruppen, så manglede du en yngre mand til at køre Bates. Jeg var smigret, men måtte sige nej. Jeg ville ikke hjem endnu og var halvvejs på vej til Singapore.

Du ringede et par gange mere og tredie gang fortalte du, at jeg ikke skulle bekymre mig over at ville være i udlandet. Du havde skaffet mig et job hos Bates Europe i Paris og der kunne jeg så arbejde et par år inden jobbet i København. Så måtte jeg sige ja .

Efter et par år vendte jeg hjem til Danmark, hvor mange, mange bekendte i branchen fortalte mig, at jeg havde begået en fejl. Ham Holten, sagde de, var en barsk og enerådig mand. Og de væddede om hvor mange måneder jeg holdt.

Ak ja, det blev til 24 år. Takket været din meget store loyalitet og opbakning. Og så lærte du fra dig. Økonomi var dengang ikke min stærkeste side, men her var du den store mester. Du lærte mig også meget om, hvordan man forholdt sig til sine udenlandske ejere. De skulle ikke blande sig driften i Danmark. Så skulle vi nok love ikke at blande os i deres forretning.

Det påstod du var en aftale dengang i solgte bureauet til Bates Worldwide.

Og så skulle det årlige udbytte ikke være for stort. Pengene lå bedst iBates Danmarks kasse. Det gav altid plads for megen debat på de årlige generalforsamlinger. Men du sejrede altid. Du tolkede også Nationalbankens regler om udførsel af penge til udlandet med “lidt Batesfarvede briller”.

Det var nær gået galt år senere, hvor Saatchi & Saatchi havde købt Bates Worldwide. Da stillede deres europæiske regnskabschef op efter at have haft gransket loven og forlangte flere penge. Hende smed du efter een time ned af trappen, men du overlevede. De havde respekt for dig.

Mange fortalte mig som nævnt, at du var en barsk mand. Og det er nok også rigtigt, hvis man kom dig på tværs. Jeg lærte dig at kende som et meget fint menneske med megen humor. Når vi rejste rundt til møder i udlandet og du fortalte historier om bureauet, så kunne jeg grine fra vi rejste til vi var hjemme.

Udover at være Bates en god mand, var du også branchen en god mand. Årene hvor du, Thomas Bergsøe, Ole Stiig Lommer m.fl stod sammen på tværs af jeres bureauer, skaffede gunstige forhold for hele branchen. Og det gavnede også os der kom efter. Det var et sammenhold, der ikke er set senere. Selvom det måske ikke var helt efter Konkurencerådets regler, så fungerede det når man mødtes i din sejlbåd og blev enige om hvordan branchen skulle stille sig til tingene.

I sejlede i øvrigt i internationalt farvand, sagde du, så I var udenfor landets love.

Og så dine simple bureau regler. Man skal have dygtige kunder og dygtige medarbejdere og passe godt på begge grupper, så kan det kun gå godt. Jeg er glad for at du nåede at opleve Bates 75 års jubilæum, som et bureau der stadig er i toppen. Nu takket være Hastedt og hans besætning.

Mogens…tak for alt du har gjort for reklamebranchen, Bates og mig selv.

God rejse op til dine venner. Hils deroppe.

Hans-Ulrik Longhi er tidligere adm. direktør for Bates, Bates gruppen og Bates Scandinavien.

Nu medlem af bestyrelsen i Bates Y&R.

  

Holten hyldede lange og gode samarbejder

 Når jeg står foran Danmarks store annoncører og fortæller, at jeg kun er den 5 direktør for Bates siden starten i 1934, er der en del der undrer sig. Reklamebranchen er ellers kendt for at være svingdørenes holdeplads. Men ikke på Bates.

Mogens hyldede princippet om lange og gode samarbejder, både når det gjaldt kunder, men også medarbejdere. Det er en af hemmelighederne, når man skal skabe værdifuld kommunikation.

Mogens nåede at fejre 50 år i Landemærket og vi holdt da et brag af en fest for vores nestor.

Mange unge Bates ansatte har som jeg nydt, når vi kunne lokke Holten til at komme og holde sit berømte foredrag om “Dengang farfar var ung” om reklame i efterkrigstidens Danmark og op til TV reklamens indtog i slutfirserne.

Holtens ufravigelige princip om, at man skal holde de udenlandske ejere to skridt fra livet, har vi haft glæde af og vi diskuterede ivrigt, da vi forhandlede med WPP og atter overtog majoriteten for nogle år siden.

Senest har Holten og jeg snakket en del om 75 års jubilæet i efteråret, hvor mange ting blev sat på plads.

Det var godt at den gamle kæmpe fik det med og vi fik senest en stor opmuntring fra Mogens i det årlige julekort.

Jeg vil godt på Bates vegne takke Mogens Holten for det gode bureau du overlod os, og vi skal gøre alt for at passe på det.

Jacob Hastedt

Adm. direktør Bates Y&R

  

Opdraget i den gamle skole

Da jeg kom til Ted Bates i 1985 havde Mogens Holten overladt roret til Hans-Ulrik men residerede fortsat på kontoret på 6. sal – et kontor han i øvrigt brugte aktivt helt frem til 2008. Som chef for Ted Bates Holding var Mogens Holten alt andet end pensionist og han fulgte nøje økonomien. For udvalgte kunders vedkommende endog meget detaljeret.

Nok havde Hans Ulrik overtaget det daglige ansvar for butikken, men Holten var absolut tilstede og bevægede sig med jævne mellemrum rundt på kontorerne, når der var noget han havde behov for at diskutere med udvalgte medarbejdere

Typisk spørgsmål som havde betydning for brancheforeningen, reklameskolen eller spørgsmål til driften af de kunder som Mogens Holten selv havde været involveret i driften af. Og tilsynekomsten af Holten på gangene kunne i dén grad få kontaktfolkene – yngre såvel som ældre – til at stramme slipseknuden en ekstra gang.

Når der i øvrigt var ugler i mosen eller Holten var utilfreds med noget sørgede hans sekretær gennem rigtig mange år Herdis Scheike som regel for at give de implicerede et hurtigt varsel – “Holten vil gerne tale med dig – det er nok klogt hvis du er forberedt på at det handler om …” eller Holten vil gerne tale med dig, han kan ikke forstå at …” så man havde en chance for at møde forberedt.

Holten havde ry for at være barsk men jeg oplevede ham som lidt reserveret men også meget varm og med stor indlevelse.

En ansættelse på Bates omfattede i 1985 også en snak med Mogens Holten. Således mødte jeg Mogens første gang i januar 1985. Det var bestemt ikke “Mogens” men direktør Holten jeg mødte. Selv var han du’s og opfordrede mig til at være det men det tog mig – og mange andre mange år at lære at sige Mogens. Han havde ganske enkelt en udstråling der gjorde at man naturligt var De’s.

Jeg stillede på Holtens kontor efter aftale med Herdis. Holten bød mig velkommen og fortalte mig om bureauet forventninger til en kontaktmand og sine meget klare holdninger til en kontaktmands opgaver. Først og fremmest at “behandle kunderne ordentligt” hvilket i hans optik betød at man frem for alt var ærlig – også når man vidste at resultatet af ens rådgivning ikke ville falde i god jord.

Desuden indskærpede han hvor vigtigt det var at man sørgede for at have orden i økonomien. “Kun hvis vi tjener penge kan vi tjene vores kunder”, sagde Holten og tilføjede. at en sund økonomi er forudsætningen for at kunne sige nej tak til en kunde eller en opgave hvis vi ikke er enige om den rette løsning.

Jeg var naturligvis lidt nervøs for at skulle møde vores “Grand old man” første gang men det løste Holtens Hønsehund som han ofte havde liggende under skrivebordet. Den var ikke helt så velopdragen som Holten gerne ville give indtryk af, og vi blev hurtigt gode venner, hvilket bidrog til en lidt lettere stemningen.

Jeg var så heldig fra begyndelsen at komme til at betjene en kunde som Mogens Holten selv havde vundet til bureauet, nemlig Medova Te, og det betød i de første år en hyppigere kontakt med Holten end det var normalt.

Kontakten holdt helt frem til for ganske få år siden og Holten var altid levende interesseret i vores resultater – såvel de økonomiske som de kreative og forblev en skarp iagttager af branchen højt op i årene.

Michael Christian Knudsen

Kontaktdirektør og Partner Bates Y&R