Hovedrengøring gav stort underskud i Co+Høgh

Peter Engholm
peter@bureaubiz.dk

Reklamebureauet havde ikke et samlet fokus og lukkede derfor en række søsterbureauer. Dét – og en kunde-konkurs – kostede rigtigt dyrt i 2010.

Den positive nyhed fra Co+Høgh er, at nu er der ryddet op og luget ud i en række enheder, så man kan koncentrere sig om helheden og ikke suboptimerer.

Det kedelige side af sagen kan ses i et forskrækkeligt regnskab for 2010. Primær drift gav et underskud på næsten fem mio. kr., og bruttoavancen blev så kraftigt barberet, at hele gruppen af enheder præsterede mindre i 2010, end reklamebureauet alene gjorde i 2009.

Oprydningen i selskabet fandt sted ved indgangen til andet halvår og medførte en lukning af bl.a. Co+Contact, Co+Tv og Co+Life – alle enheder og kompetencer er nu integreret i Co+Høgh.

“Vi suboptimerede på den enkelte enhed på bekostning af helheden. Vi var ikke 100 pct. alle steder og havde ikke fokus på, hvad det kostede at være opdelt – og ikke agere som ét selskab,” siger Christoffer Back, adm. direktør i Co+Høgh.

Han nævner tre forhold, der har spillet ind ved den faldende bruttoavance og det store underskud. Det primære forhold var tidernes ugunst:

“Lavkonjunkturen havde ikke sluppet sit tag i markedet – og os – i 1. halvår. Det gav et lavt aktivitetsniveau. Aktiviteten “100 places …” gav enorm PR-værdi og var en international bogsucces for Co+Life, al den stund at den foreløbig er udgivet i syv lande og har tjent sine store omkostninger hjem – men salget er gået langsommere end forventet. Og endelig har tab på debitorer kostet dyrt,” siger Christoffer Back.

Ledelselsberetningen nævner specifikt Holmegaard, der var bureauets kunde frem til konkursen. Tab på debitorer bidrog med knap 20 pct. af periodens underskud.

Hvad 2010 kostede fælt i kroner og ører, har man fået i bl.a. lærepenge:

“Vi har lært, at bureauets kompetencer skal være integrerede, så det er en samlet løsning, kunden møder. Vi har virkeligt lært at være kanaluafhængige, og vi har selv betalt prisen. En af vores fornemmeste opgaver er at vælge den kommunikationskanal, som giver kunden størst effekt – og ikke f.eks. digital, blot fordi det er på alles læber, eller reklamefilm, fordi det plejer kunden,” siger Christoffer Back.

Organisationen er trimmet og tilpasset fokus på kerneforretningen. Mundvigene hang – med god grund – langt nede efter 1. halvår 2010, men Christoffer Back har “svært ved ikke at smile lidt” ved udsigten til 2011.

“Vi har haft positive tal måned for måned i snart et halvt år, og den forløbne måned har været den bedste januar i de seneste tre år. Og “100 places …” udkommer på det amerikanske marked inden for de kommende måneder,” siger Christoffer Back.

Bureauets kundeliste tæller bl.a. Orangina, Rynkeby, Cocio, Wupti og 3.

Nøgletal for Co+Høgh

  • Bruttoavance 24,9 mio. kr. -33,6 pct.
  • Bruttoavance pr. medarbejder 579.070 kr. -29,0 pct.
  • Lønandel 88 (66,7)
  • Resultat af primær drift -4,92 mio. kr. (+2,605 mio. i 2009)