Hundeslagsmål mellem optikerkæder fortsætter

Finn Graversen
fg@kabelmail.dk

Synoptik kan tilbyde en højere kvalitet end Louis Nielsen. Det har kæden nu rettens ord gennem en dom, hvor begge kæder ellers fik hug for at overtræde markedsføringsloven.

Optikerkæden Louis Nielsen var meget hurtigt ude med en pressemeddelelse om den dom, der i går faldt i Sø- og Handelsretten i striden med Synoptik om en række af begge selskabers reklamer.

Måske også for hurtig. For en dom er åbenbart ikke bare en dom. I hvert fald er Louis Nielsen og Synoptik på ingen måde enige om fortolkningen, og Synoptik bestrider Louis Nielsens udlægning af dommen, som det kom frem i en pressemeddelelse i går (se historien her).

Og Synoptik lægger bl.a. følgende på bordet:

Louis Nielsen er blevet dømt til at betale 25.000 kr. i sagsomkostninger.

Synoptik har fået rettens ord for at have en bedre kvalitet på glas end Louis Nielsen.

På sidstnævnte lyder det nemlig således i dommen:

“Det kan endvidere lægges til grund, at der, når disse ekstra målinger foretages, opnås en for så vidt angår synsfeltet i brillen højere kvalitet end samtlige de glaskvaliteter, som udbydes af Louis Nielsen.”

En vidtgående formulering, som får følgende kommentar af Synoptiks adm. dir., Claus Winberg:

“I Synoptik er vi glade for, at andre optikerkæder, der fører en ringere kvalitet i progressive glas, ikke uden videre kan sammenligne deres produkt med den kvalitet, vi tilbyder vores kunder.”

Hos Louis Nielsen har formuleringen da også fremkaldt en vis undren.

“Men den knytter sig til en særlig opmålingsmetode, som Synoptik anvender, og hvor retten mener, at når den anvendes, så opnår man en glaskvalitet, som vi ikke kan matche. Man kan sige det således, at Synoptik har en Rolls Royce model, som vi ikke kan tilbyde. Det betyder dog ikke, at vi ikke kan matche dem kvalitetsmæssigt på andre produkter,” siger Louis Nielsens pr-ansvarlige, Tino Pedersen.

Hvad det dog helt sikkert betyder er, at Louis Nielsen ikke kan anvende disse glas i en sammenlignende reklame, hvilket dommen slår fast.

Det er en række annoncer fra de to optikerkæder, som Sø- og Handelsretten har taget stilling til – og der blev hug til begge parter for ikke at overholde markedsføringsloven.

Derfor fortsætter det hundeslagsmål, som annoncerne var udtryk for, nu i fortolkningen af, hvem der vandt i retten.

Louis Nielsen fremhæver, at erstatningskravet og bøden, som Synoptik krævede, blev underkendt.

“Men det har aldrig været vigtigt for os at få en erstatning. Vores grundlag for at indlede sagen var, at vi ikke kan acceptere, at man sammenligner forskellige kvaliteter, og det har vi fået rettens ord for. vi mener ikke, der er tale om uafgjort – snarere en 4-1 sejr,” siger Claus Winberg.

Han får desuden opbakning fra direktøren i Danmarks Optikerforening, Per Michael Larsen, som i en pressemeddelelse fra Synoptik er citeret for følgende:

“Helt grundlæggende hænger pris og kvalitet sammen. Den præmis har Sø- og Handelsretten i dag slået fast. For branchen er det vigtigt, at der er helt klare linjer og gennemsigtighed for forbrugerne, når de skal vurdere kvalitetsforskellen på brilleglas og på den baggrund beslutte, hvor meget de vil betale for dem og den service, der følger med.”

Synoptik fik dog selv underkendt en annonce i dommen for ikke at have været fyldestgørende nok. En annonce som Louis Nielsen ser som deres anledning til at reagere. Lige som Synoptik siger, at de reagerede på Louis Nielsens annoncer.

Så hundeslagsmålet fortsætter.