Huset Markedsføring får ny formand

Finn Graversen
fg@kabelmail.dk

Peter Gottfredsen fra OMG forlader posten og overdrager den til Michael Raffnsøe.

Huset Markedsføring skifter bestyrelsesformand. Det fortælles på markedsforing.dk.

Den nye formand bliver Michael Raffnsøe. Den hidtidige formand, Peter Gottfredsen, ønsker at lade en ny formand eksekvere ansættelsen af Huset Markedsførings nye administrerende direktør.

– Det er helt udramatisk, at jeg ikke venter til den ordinære generalforsamling med at gå af som bestyrelsesformand. Jeg finder det imidlertid rigtigst at overlade ansættelsen af en ny administrerende direktør for Huset Markedsføring til den nye bestyrelsesformand, der skal arbejde sammen med direktøren i årene fremover, siger Peter Gottfredsen til markedsforing.dk.

Han fortsætter som menigt medlem af bestyrelsen frem til generalforsamlingen.

Michael Raffnsøe er arbejdende bestyrelsesformand for Nordic Development S.A., der har hovedkvarter i Polen, og hvor kerneforretningen er ejendoms-investeringer og udvikling i Østeuropa.

Michael Raffnsøe har tidligere været formand for Chili Group, der for nylig blev solgt til Aller-koncernen. Han har desuden en fortid hos Saatchi & Saatchi.

På Huset Markedsførings ordinære generalforsamling, der finder sted ultimo marts, udtræder Karen Østergaard, Ogilvy & Mather, og Steen Reeslev, A.P. Møller-Maersk Gruppen, af bestyrelsen. De falder for reglen om, at ingen må sidde i bestyrelsen i mere end seks år.