Huset Markedsføring fik en kurv af dialogforening

Finn Graversen
fg@kabelmail.dk

På generalforsamlingen i Danish Direct i går skulle medlemmerne stemme om en sammenlægning med Huset Markedsføring.

Er Danmark stor nok til at huse to foreninger for dialog-folk? Nej vil mange nok mene, og i det forløbne år har der da også været forhandlinger mellem Huset Markedsføring, der rummer Direct Marketing Klubben, og den ret unge forening Danish Direct.

Det førte til, at medlemmerne i Danish Direct på generalforsamlingen i går skulle tage stilling til et forslag om sammenlægning.

Holdningerne var delte i bestyrelsen.

“Nogen mente, at det ville være en god ide at blive en del af Huset Markedsføring, fordi den motor man kan tilbyde er et plus. Andre lagde vægt på at bevare selvstændigheden,” siger Jan Køhler, der var initiativtager til foreningen for et par år siden. Han fortsætter:

“Selv har jeg en lidt radikal holdning. Fællesskabet omkring direct marketing er det vigtigste, og derfor er jeg åben over for begge muligheder. Den medlemmerne går ind for, er den bedste for det fremtidige fællesskab.”

Forslaget blev dog nedstemt, og den store knast var ifølge Jan Køhler, at Huset Markedsføring stillede som ultimativt krav, at Danish Direct blev nedlagt som enhed. En anden knast var, at Danish Direct er kontingentløs i modsætning til Huset Markedsføring.

“Vi har en god energi i Danish Direct med over 300 medlemmer, og et overskud på over 200.000 kr. selvom vi ikke har kontingent. Vi står for den årlige rejse til DMA i USA og flere andre arrangementer, og det er selvfølgelig vigtigt at bevare den energi,” siger Jan Køhler.

Bestyrelsen har endnu ikke konstitueret sig, så det er ikke afgjort, om Jan Køhler fortsætter som formand. Chandra Mostov fra Wunderman er trådt ud. Han erstattes af Uffe Daub fra Lederne, mens Jesper Juul Jensen fra Danske -Erhverv er overgået fra suppleant til medlem. I stedet er Grethe Berg fra DM Partner gået den modsatte vej.

De øvrige medlemmer er:

  • Ole Stangerup, KMD
  • Brian Carlson, Klausen + Partners
  • Sanila Rana, IBM
  • Lars Bøje Jeppesen, Øresundsbron
  • Morten Hershøj, DialoguePeople (suppleant)