Huset Markedsføring overtager Dansk Annoncørforening

Finn Graversen
fg@kabelmail.dk

De to foreninger har i går underskrevet en hensigtserklæring om en fusion med Huset Markedsføring som den fortsættende forening.

Huset Markedsføring og Dansk Annoncørforening planlægger at fusionere. Efter langvarige forhandlinger har de to i går underskrevet en hensigtserklæring med henblik på at få fusionen godkendte på de respektive generalforsamlinger.

I realiteten bliver der dog tale om, at Huset Markedsføring overtager Dansk Annoncørforening.

Sidstnævntes direktør, Otto B. Christiansen, kommer til at referere til Markedsførings direktør, Thomas Ladefoged, men får ansvar for annoncørrelaterede aktiviteter i regi af en eller anden form for klub under Huset Markedsføring.

Otto B. Christiansen er desuden i aftalen sikret en ret til at agere og udtale sig uafhængigt af Thomas Ladefoged i tilfælde, hvor det er direkte annoncørinteresser, der skal varetages..

I den nye fælles bestyrelse skal formandsposten besættes af Huset Markedsføring, mens antallet af næstformænd udvides til to, idet Huset Markedsførings Steen Jespersen suppleres med Dansk Annoncørforenings formand, Klaus Lohse.

Annoncørforeningen har desuden i en overgangsperiode fået ret til at udpege halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne.

Der er desuden formuleret en række hensigtserklæringer, der skal sikre Dansk Annoncørforenings rolle.

Men et af de helt store problemer i fusionen har ligget i kontingenter ud fra erkendelsen, at man ikke blot kan lægge dem sammen.

Huset Markedsføring består af personlige medlemskaber, mens Dansk Annoncørforening har virksomheder som medlemmer. I rigtig mange tilfælde vil man finde begge medlemskaber i virksomhederne, og spørgsmålet bliver, om de vil fortsætte med at betale begge dele, når der er tale om en og samme forening.

Der lægges ifølge Bureaubiz’ informationer op til en overgangsordning, hvorefter der skal være ens kontingent i 2011.

Endelig kommer der også en problemstilling i forhold til andre dele af marketing-branchen. Markedsføring har altid stået som “fagets” forening uafhængig af interesser. Med Dansk Annoncørforening i huset kommer man til at repræsentere en særinteresse. Spørgsmålet bliver så, hvordan f.eks. bureauer vil reagere på, at Huset Markedsføring nu repræsentere deres kunder.

I de officielle udmeldinger søger man at stå på begge ben. Dansk Annoncørforening betoner i et brev til medlemmerne fortsat selvstændighed, mens man på Markedsførings hjemmeside understreger Otto B. Christiansens adgang til at varetage annoncørinteresser sideløbende med, at man lægger op til at være samlingspunkt for faget og inviterer andre foreninger til at være med.