Huset Markedsføring skærer ned

Peter Engholm
25@mail.dk

Budgettet for 2009 er lagt, og rummer besparelser – også på personalesiden – siger den konstituerede direktør.

Steen Jespersen tiltrådte som konstitueret adm. direktør i Huset Markedsføring i slutningen af oktober. Bestyrelsesformand Peter Gottfredsen fremhævede dengang de forandringer, som den hidtidige direktør Christian Bjerring havde skabt, men at økonomien var forværret, og at der var brug for en mere driftsorienteret leder.

Peter Gottfredsen understregede, at Steen Jespersens rolle er at sikre en god balance mellem omkostninger og indtægter. Det var specielt i den del af huset, Forlaget Markedsføring, der rummer medieudgivelsen, at der har været nedgang i 2008, og der er meldt en forventning om et underskud på 1,5 mio. kr. ud for i år.

Nu er planerne ved at tage form, og man har i den forbindelse set sig nødsaget til at fyre to ud af fire projektledere. D.v.s. i den del af virksomheden, der står for kurser og seminarer.

“Vi har lagt et budget for 2009 – og det rummer nogle besparelser. Også på personalesiden. Det er udramatisk, ud fra et budgetmæssigt synspunkt, men naturligvis er det personligt meget trist. For vi har måttet skille os af med to gode mennesker”, siger Steen Jespersen til Bureaubiz.

Steen Jespersen overtog stillingen som adm. direktør – indtil en ny er fundet. Og man er gået i gang med at lede i form af et stillingsopslag, der understreger, at “det væsentligste at bringe med sig til dette job er solid erfaring på ledelsesniveau med drift af en salgs- eller marketingorganisation.”