Huset Markedsførings bestyrelse i Århus nedlægger sig selv

Peter Engholm
25@mail.dk

Bestyrelsen for den ene af Huset Markedsførings to regioner ”lukker og slukker” efter en kollektiv beslutning. Gnisten var forsvundet.

Efter 12 år lukker og slukker Huset Markedsførings regionale bestyrelse i Århus. Det sker efter en kollektiv beslutning blandt bestyrelsens 11 medlemmer. Sidste punktum var et næsten udsolgt arrangement på ARoS, hvor flere end 110 deltagere blev klogere på sociale medier.

Det skiver bestyrelsen i en pressemeddelelse, hvori bestyrelsesmedlem, Marianne Eg Fausbøll, tekstforfatter i Simpatico, siger:

“Vi er glade for at slutte med manér. Vores mål har i alle årene været at sætte marketing på dagsordenen vest for Storebælt, og vi kan se tilbage på en lang række spændende arrangementer, heriblandt Martin Lindstrøm i Århus hele to gange”.

Hun og de øvrige medlemmer af bestyrelsen har nu besluttet at stoppe det regionale arbejde i regi af Huset Markedsføring.

“Gnisten er måske nok forsvundet i forhold til at være en regional bestyrelse under Huset Markedsføring, men vi er stadig en meget engageret flok, så vi viderefører både Bureaupetanque og de populære branchebarer”, siger Marianne Eg Fausbøll, der endnu ikke ved, at om der kommer faglige arrangementer i det nye regi.

Den manglende gnist har både været på det personlige plan og i oplevelsen af Huset Markedsføring, mener et andet bestyrelsesmedlem, Jimmi Andersen, sales executive i Kidvertising Agency:

“Dels var vi kørt lidt trætte af arbejdet, dels følte vi os lidt placeret på et sidespor i Huset Markedsføring, der har været igennem en turbulent periode med skiftende ledelse og kontaktpersoner. Men ser vi et arrangement, så kan det da godt være, at man hiver fat i nogle af de tidligere bestyrelsesmedlemmer, og taler med Bureaubiz eller Markedsføring. Vi har ingen skjult dagsorden om en piratgruppe”, siger Jimmi Andersen, der understreger “no hard feelings” over for Huset Markedsføring.

Og følelsen er gensidig.

“Jeg vil gerne takke Huset Markedsføring Århus for initiativet gennem 12 år og for, at Branchebarerne fortsætter. Jeg har taget bestyrelsens beslutning til efterretning,” siger Steen Jespersen, konstitueret adm. direktør i Huset Markedsføring.

Hvilken betydning får beslutningen?

“Umiddelbart ikke det store – projektafdelingen i Huset Markedsføring står selv for faglige aktiviteter, også i Århus, og det vil naturligvis fortsætte. På samme måde som de aktiviteter, der kommer ud af vort samarbejde med Handelshøjskolen i Århus, også fortsætter,” siger Steen Jespersen.

Kommer der et nyt Huset Markedsføring Århus?

“Hvis der er interesse for det, så bliver det noget, som Husets kommende direktør i givet fald skal se på. I min tid som “vikar” i huset har min fornemmelse været, at rollerne mellem regionen og Huset Markedsføring har været uklare – altså hvem gør hvad. Det ville være nærliggende at kigge på rollefordelingen, hvis man beslutter sig for en ny region,” siger Steen Jespersen.