Huset Markedsføring skiller sig af med direktør

Finn Graversen
fg@kabelmail.dk

For et halvt år siden forsvandt formanden, Henrik Sørensen. Nu siger man så farvel til Michael Raffnsøe.

Det sidste halve år har været turbulent hos Huset Markedsføring. For et halvt år siden forsvandt bestyrelsesformanden Henrik Sørensen – med den begrundelse, at han ikke mere havde tid, fordi han skulle starte sin nye virksomhed op. Afgangen skete dog i utide blot få måneder før den ordinære generalforsamling.

Christian Scherfig trådte i stedet til som formand og siden blev der aflagt et gyser-regnskab med et underskud på 1,9 mio. kr. Samtidig blev det dog understreget, at man havde skåret omkostningerne til, medlemssivningen var stoppet og man budgetterede med et overskud i 2014 på 750.000 kr. Hvilket så ud til at holde, blev det oplyst i forbindelse med generalforsamlingen for et par måneder siden.

Nu har man så besluttet sig for at skifte adm. dir. Michael Raffnsøe fratræder “efter gensidig aftale”, men til Markedsføring siger Christian Scherfig bl.a.:

“Bestyrelsen har i starten af året igangsat en strategiproces for det fremtidige Huset Markedsføring, og vi har nu besluttet, at det også vil være rigtigt at skifte ud på direktørposten og få friske kræfter og nye øjne på.”

Oven i disse ting kommer så andre problemstillinger. Der har været talt om både problemer med et nyt it-system samt problemer i relationen til den digitale bureauforening, ADDA, hvor Huset Markedsføring står for sekretariatet.

Michael Raffnsøe har været formand for Huset Markedsføring frem til sommeren 2011, hvor han skiftede over til at være direktør. Sideløbende med jobbet hos Markedsføring har han involveret sig i opbygningen af den svenske burger-kæde i Danmark, Max Burger, hvor han er medejer af af We Love Burgers, der har master franchisen.

Foreningens bestyrelse skal nu på jagt efter en ny direktør og indtil da er økonomichef Carsten Riis Hansen konstitueret i rollen.