Husleje sender Uncle i minus

Peter Engholm
25@mail.dk

Det højt profilerede bureau fik underskud for andet år i træk. Næsten naturstridigt, hvis man ser på flere vigtige nøgletal – men så var der lige huslejen.

Uncle havde i 2008 en lønandel på 59, og bruttoavancen pr. medarbejder var over én million.

Flot – ja, måske ligefrem imponerende, men endnu mere imponerende er det, at bureauet på dén baggrund formåede at levere et underskud.

Forklaringen ligger i “andre eksterne omkostninger”, der udgør næsten halvdelen af bruttoavancen. Og det er hverken flot eller imponerende – det er bare ekstremt højt.

“Det skyldes nogle huslejeomkostninger, der er høje – ja, endda for høje. I huset har vi tidligere haft produktion samt andre virksomheder, og begge dele er ude nu. Vi har haft for mange kvadratmeter, men det er vi nu ved løse, idet vi stræber efter at skabe et egentlig bofællesskab med komplementerende virksomheder,” siger bestyrelsesformand Carl Erik Kjærsgaard.

I har ikke fordelt nogle af pengene i andre dele af koncernen?

“Nej, det kan jeg let afvise. Vi er underlagt de britiske børsregler, der ikke tillader noget som helst i den retning,” siger Carl Erik Kjærsgaard.

Den tårnhøje kreative profil afspejler sig ikke umiddelbart i bruttoavancen, der netop er faldet …

“Det skyldes bl.a., at vi ikke længere producerer husstandsomdelte aviser for Fakta. Det har så gjort, at vi opruster på andre områder, og her tænker jeg især på opbygningen af vores digitale kompetencer,” siger Carl Erik Kjærsgaard.

Nøgletal for Uncle Grey

  • Bruttoavance 23,444 mio. kr. -8,3 pct.
  • Bruttoavance pr. medarbejder 1,019 mio. kr. -0,3 pct.
  • Lønandel 59 (58)
  • Resultat af primær drift -1,885 mio. kr. (-0,623 mio. i 2007)