Hvad var prisen for Hjaltelin Stahl? 311.661.000 kr.

Finn Graversen,
journalist

Der har været spekulationer om, hvad Accenture betalte for Hjaltelin Stahl. Vi har fundet et tal i Accentures regnskab der i den grad ligner prisskiltet. Der var 11 partnere til at dele beløbet. Se listen her.

For lidt over et år siden købte Accenture Interactive Hjaltelin Stahl for et uoplyst beløb. Der er tale om købet af en af branchens mest succesrige bureauer, så selvfølgelig har prisen været omgærdet af interesse.

Ingen af parterne har dog villet kommentere på prisen – og det vil de fortsat ikke. Men vi har fundet et tal i Accentures regnskab, som løfter spekulationerne til noget mere faktuelt.

Tallet ser således ud:

311.661.000,00 kr.

Der er stadig ting, som man ikke ved, og som kan have en betydning i opad- eller nedadgående retning, men alt tyder på at tallet er et godt sted at starte.

Jeg skal være ærlig at sige, at det er lidt en tilfældighed, der ligger bag denne historie – og at den ret beset kunne have været skrevet for fire måneder siden. Men jeg har altså først opdaget den nu.

Det skyldes, at jeg arbejder med indsamling af tal til Bureaubiz’ årlige bureaurapport, og i den forbindelse ville jeg se, hvad Accenture skrev om deres Interactive-aktiviteter i deres seneste regnskab, der blev indleveret til cvr i slutningen af januar.

Det fik jeg ikke meget ud af. Til gengæld dukkede der altså et andet interessant tal op i balancen med tilhørende note.

Accenture havde i foregående regnskab ingen datterselskaber og derfor kun meget begrænsede finansielle anlægsaktiver. I regnskabet for 2018/19 kommer de tre selskaber i Hjaltelin Stahl-gruppen så til som datterselskaber. Og samtidig kommer der en tilgang på 311 mio. kr. på posten finansielle anlægsaktiviteter. Desuden oplyses under regnskabspraksis, at værdien af kapitalandele i datterselskaber optages til kostpris.

Af noten i forbindelse med de finansielle anlægsaktiver fremgår det, at der er en afgang ved fusion på ca. 34 mio. kr. Om det har en indvirkning på den samlede pris vides ikke.

En kilde med regnskabsforstand siger, at de 311 mio. kr. i den grad ligner et prisskilt på Hjaltelin Stahl. Han understreger dog samtidig, at det ikke er til at vide, om det er den endelige pris betalt som enten et engangsbeløb eller over flere afdrag. Eller om det rummer en earn-out aftale, så det er det maksimale, Accenture kan komme til at betale.

Det kan heller ikke udelukkes, at det er et minimumsbeløb, fordi der ligger en earn-out aftale ud over.

Den sidste mulighed forekommer dog ikke særlig sandsynlig. I de tre år op til handlen havde Hjaltelin Stahl et gennemsnitligt overskud før skat på 32,9 mio. kr. og i det sidste år var bruttoavancen på ca. 135 mio. kr.

I forhold til, hvordan man normalt værdisætter et bureau, så er 311 mio. kr. en særdeles god pris.

Så er der spørgsmålet om, hvordan pengene har skullet fordeles. I cvr-registret kan man se, hvem der udgjorde ejerkredsen og deres ejerandele. Der er tale om 11 personer og hvis ikke der har været specielle forhold, som er ukendte, så vil fordelingen af de 311 mio. kr. komme til at se således ud. Det skal også tilføjes, at partnerne formentlig har betalt et eller andet for deres andel. Ellers ville de blive beskattet af værdien.

 • Steffen Hjaltelin, 37,83 pct: 117,9 mio. kr.
 • Nicolai Stahl, 24,76 pct.: 77,2 mio. kr.
 • Lotte Jacobsen, 8,57 pct.: 26,7 mio. kr.
 • Jens Peter Jensen, 7,64 pct.: 23,8 mio. kr.
 • Jonas Sylvest, 6,0 pct.: 18,7 mio. kr.
 • Marianne Hjaltelin, 2,0 pct.: 6,2 mio. kr.
 • Maja Hartmann, 1,89 pct.: 5,9 mio. kr.
 • Pernille Lundsfryd, 1,1 pct.: 3,4 mio. kr.
 • Angelo Pozzato, 1,0 pct.: 3,1 mio. kr.
 • Thomas Adamsen, 6,17 pct.: 19,2 mio. kr.
 • Jesper Jørgensen, 2,5 pct. 7,8 mio. kr.

For de to sidste gælder at de ikke mere er på bureauet. Thomas Adamsen forlod bureauet i forbindelse med handlen, og Jesper Jørgensen valgte i starten af i år at sige ja til et nyt job som CEO i Mediacom.

Som et ekstra lille krydderi er der også en note i regnskabet, der fortæller om Accentures revisor-honorar. Det består af tre poster: Revision, Skatterådgivning og Andre ydelser.

Den sidste post er vokset ekstraordinær. Den er vokset fra 75.000 kr. til 873.000 kr. Det ligner en regning for hjælp i forbindelse med købet af Hjaltelin Stahl.

Beløbet er formentlig ret almindeligt i sådanne sager, men en lille refleksion kunne være – hvor meget bureauarbejde kan man få for næsten 800.000 kr.

 

Bureaubiz’ årlige bureaurapport er fusioneret med MyResearch’ Trendrapporten og indeholder derfor et Kinderæg af viden i form af nøgletalsanalysen, CMO-analysen og bureaudirektør-analysen. Det nye navn er BureauTrends. 2020-rapporten udkommer i august, og kan bestilles allerede nu. Prisen er kr. 4.950,- ex moms for den trykte rapport og kr. 500,- ex moms/styk, hvis du ønsker flere rapporter tilsendt. Bestil rapporten her.