Kreativitet er ikke kun for kreative: Hvilken type er du i processen?

Finn Graversen
fg@kabelmail.dk

Kreativitet er ikke forbeholdt de kreative. Kreativitet er en proces, hvor der er brug for forskellige typer. Se de fire grundtyper her.

Når der uddeles kreative priser, så er det typisk det kreative team, der hyldes. Det kan ikke udelukkes, at det i forskellige situationer er helt på sin plads – men sandsynligheden taler for, at adskillige andre burde være med på scenen.

I hvert fald hvis man lytter til den amerikanske professor i kreativitet, Gerard J. Puccios, beskrivelse af den kreative proces.

Han skelner mellem ideer og kreativitet – og sidstnævnte er en proces, som han inddeler i fire dele, der alle er en forudsætning for et kreativt produkt eller proces.

De fire dele lyder således:

  • Clarify
  • Ideate
  • Develop
  • Implement

For Gerard J. Puccio er pointen, at kreativitet ikke blot handler om at få en ide. En ide er for ham fantasiens reaktion på en udfordring eller en problemstilling – men en ide er ikke en løsning. Den kreative proces handler om at skabe løsninger, og her er der masser af hårdt arbejde for at lykkes. (Læs mere: Her er en ny forretningsmulighed for den kreative branche)

I nogle tilfælde vil man finde folk, der selv kan håndtere mange af de fire dele, men for det meste kan man dele folk op efter hvilken del af processen, de har det bedst med.

Gerard J. Puccio har således beskrevet fire typer, der indgår i den kreative proces.

De lyder således:

Clarifiers – Let’s not make any assumptions

Clarifiers kan lide at bruge tid på at opnå en klar forståelse af en udfordring eller problemstilling, før man springer til ideer, løsninger eller handlinger. De foretrækker at bevæge sig fremad velovervejet og sikre sig at det er den rette udfordring, der bliver adresseret.

Clarifiers kan lide at kigge på detaljerne: researche, undersøge og grave efter informationer, der vil hjælpe dem med bedre at forstå sagens kerne. Til tider risikerer Clarifiers at lide under en paralysering af analyser.

Ideators – I’ve got an idea

Ideators kan lide at generere brede koncepter og ideer. Visionære af natur har de det bedst med at forstå det store billede og udfordre deres fantasi. Ideators er tiltrukket af sammendrag og globale problemstillinger og mindre bekymret for detaljer. De er fleksible tænkere og kan se mange mulige løsninger på den samme situation.

De nyder at lade ideer udvikle sig, men kan godt finde på at hoppe fra en ide til en anden uden at gøre dem færdige.

Developers – Let’s weigh our options

Udviklere kan lide at bruge tiden på at analysere mulige løsninger, pille dem fra hinanden og evaluere deres styrker og svagheder. De finder fornøjelse i at transformere en rå ide til en nøje tilrettelagt løsning og gennemtænke de nødvendige skridt for at implementere en ide. I deres iver efter at analysere, sammenligne og veje konkurrerende løsninger mod hinanden kan Developers gå i stå i bestræbelserne på at komme frem til den perfekte løsning.

Implementers – Come on! Let’s go!

Implementers stræber konstant efter at sætte action på en ide. De henter mest energi ud at bringe ideer til virkeliggørelse og se håndgribelige resultater. Implementers kan lide at få ting gjort og er konstant optaget af at få den næste ide bragt til implementeringsstadiet. I deres iver efter at få jobbet gjort, risikerer Implementers at blive utålmodige og skride til handling for hurtigt.

Disse fire typer kan så udbygges med en række typer, der bygger på at flere af egenskaberne træder frem. Der kan være tale om både 2 og 3.

F.eks. kaldes kombinationen High Ideator/High Implementer for Driver – det er en person, som har let ved at håndtere mange muligheder og som er hurtigt til at skride til handling.

Taler man om personer, der rummer alle fire egenskaber, så taler man om Integrators.

”Det er vores ønske, at bringe forskningsbaseret kreativitet til Danmark på en ny måde. Med afsæt i 70 års forskning i kreativitet og innovative processer, tager vi udgangspunkt i hvordan folk tænker,” siger Dorte Nielsen, der netop har grundlagt FourSight Denmark i partnerskab med Gerard Puccio. Hun fortsætter:

“Menneskers tankepræferencer, det vil sige vores fortrukne måde at tænke på, har betydning for hvordan vi arbejder, tænker og finder motivation. Alle har deres foretrukne måde at angribe den kreative proces på, der er påvirket af deres tankepræferencer. Men en større forståelse for hvilken type tænker man er i den kreative proces, kan man styrke sin personlige tilgang til kreativitet og bygge stærkere innovative teams.”

Dorte Nielsen er formand for Creative Circle og tidligere uddannelsesleder for Kreativ Kommunikation på DMJX. Nu skal hun så arbejde med kreativitet i en ny sammenhæng, og i første omgang er fokus rettet mod undervisning af folkeskolelærere med støtte fra A.P. Møller fonden.

“Tilgangen til kreativitet er universel og forskningsbaseret, og kan bruges inden for alle områder. Jeg arbejder både med de højeste ledelsesniveauer i virksomheder og med børn i folkeskolerne,” siger Dorte Nielsen.