Hvordan kan man skabe kommunikation uden at kende virksomhedens DNA?

Finn Graversen
fg@kabelmail.dk

Som bureau er Stagis lidt hjemløs i branchen. Til gengæld trodser det lille bureau krisetiderne og lander nye kunder på basis af en passion for den autentiske virksomhed.

Placeringen er centralt i København. Men når det gælder bureauet Stagis’ placering i branchen er den mere diffus. Bureauet meldte sig ind i Danish Design Association fra brancheforeningens opstart og er således måske mest et designbureau.

“Men det er kun fordi, vi syntes, vi skulle placere os et eller andet sted. I virkeligheden syntes vi ikke, vi hører præcist med nogen steder. Vi ser det selv sådan, at vi befinder os i en trekant mellem design, reklame og management”, siger Nikolaj Stagis.

Hans helt grundlæggende passion er den autentiske virksomhed. Det har bragt ham gennem en rejse på 12 år, siden han forlod det fynske bureau Clockwork og startede for sig selv. En rejse som også har bragt ham omkring en afhandling om den autentiske virksomhed, der har givet ham en Master of Management Development fra CBS. Og som helt konkret nu virker så godt, at bureauet midt i en krisetid har landet en kunde om ugen de seneste uger, og faktisk har det rigtig godt. Det er dog ikke lig med, at han ansætter på livet løs.

“Sådan som vi arbejder, har vi brug for at kunne trække på mange forskellige kompetencer. Hvis bureauet skulle rumme dem alle, så skulle vi være meget store, derfor arbejder vi med en kerne, som så trækker på freelancere efter behov. På den måde kan vi sammensætte holdet i forhold til de kompetencer, der er brug for i et givent projekt”, siger Nikolaj Stagis.

Hans passion for at finde den autentiske identitet er også det, der er kernen i bureauets tilgang til kunderne.

“Jeg kan ikke forstå, hvordan man kan skabe kommunikation eller udvikling, hvis man ikke har sat sig grundigt ind i en virksomheds identitet. Det kan godt være, det lykkes reklamebureauer ind imellem at skabe en kommunikation, der hænger rigtig godt sammen med kulturen og derfor formidler det autentiske, men så er det måske mere en tilfældighed. For mig handler det om at lære virksomheden at kende til bunds, forstå dens historie, kultur og personlighed, så kommunikationen formidler virksomhedens autenticitet”, siger Nikolaj Stagis.

For ham handler det ikke bare om reklame – problemstillingen kan også relatere sig til design, kommunikation i bred forstand eller øvrige konsulentydelser, og derfor arbejder han i trekanten mellem disse ting. Hos Stagis handler første fase af et rådgivningsprojekt om at afdække organisationskulturens styrker for at sikre en sammenhæng mellem virksomhedens selvopfattelse og det udtryk virksomheden skaber i forhold til omverdenen. Outputtet fra Stagis kan blive meget forskelligt – alt afhængig af virksomheden og problemstillingen. Kommunikation kan lige så vel være en organisatorisk udvikling som et design-projekt eller mere almindelig brug af eksisterende kommunikationskanaler.

Stagis’ arbejde for busbranchen er et eksempel.

“Det er et projekt, der strækker sig over 3-4 år, og hvor vi har analyseret holdninger til busserne og oplevelsen af busturen blandt almindelige danskere. Vi gennemførte 25 antropologiske interviews med danskere i Storkøbenhavn for at forstå deres relation til bybusserne. Der er nogle meget stereotype opfattelser af både busser og buschauffører, men at ændre det handler om at revolutionere busbranchen indefra gennem en kulturel udvikling frem for at tro, at konventionel annoncering kan ændre bussen som brand. Det kan handle om små ting som at redesigne indretningen af chaufførernes pauselokaler, men også om større ting som en ledelsesudvikling, hvor mellemledere igennem et uddannelsesforløb bliver bedre til at anerkende og se styrker frem for at finde fejl,” fortæller Nikolaj Stagis.

Foreløbig er eneste eksterne udtryk et website – buschauffor.dk – der handler om at formidle de styrker, som jobbet som buschauffør rummer. Websitet skal gøre det simpelt at søge jobbet og svare på spørgsmål om, hvad det vil sige at være chauffør.

“Et egentlig design-projekt kommer først i en senere fase, og mere traditionel, udadvendt kommunikation kommer først i sidste del af projektet. I første omgang fokuserer vi på at styrke selvtilliden og skabe kulturel forandring hos hovedpersonerne,” siger Nikolaj Stagis med henvisning til busbranchens autentiske potentialer, nemlig de chauffører der træder i karaktér og skaber en god oplevelse for passagererne.