I Aalborg elsker de affald og uvejr

Asbjørn
Jørgensen

Aalborg Universitet reklamerer for at få fat i mor; hun bestemmer meget over datterens og sønnens uddannelses-valg.

Om et par uger er det slut – så har de unge uddannelses-søgende afleveret deres ansøgningsskema.

Indtil da, og de seneste tre uger, har de unge og deres mødre på forskellige online-platforme fået at vide, at i Aalborg elsker de problemer. Forstået på den måde, at de elsker at arbejde med mulige løsninger på problemerne, og den tilgang er fast del af undervisningen på Aalborg Universitet. Den problemorienterede undervisningsform er en del af universitets fastlagte metode og profil.

Så derfor handler det om, at landinspektører elsker oversvømmelser, geografer elsker orkaner, og by- energi- og miljøplanlæggere elsker affald.

Skaf flere ansøgere!

Kampagnen er en kortvarig kampagne, der stort set udelukkende kører online, dog med lidt lokalradio i Nordjylland samt postkort.

Formålet er enkelt: at skaffe flere ansøgere til de tre uddannelser.

Den primære målgruppe er da også de unge uddannelsessøgende.

Men sekundørt er målgruppen deres forældre, eller rettere: deres mor. Derfor er reklamekampagnen ikke kun på facebook, uddannelses-sites, hotmail – men også på nordjyske.dk, som mere er forældregenerationens medie.

“For vi havde ikke budget til helsider og busreklamer,” siger tekstforfatter og idemand Jan Olesen om medievalget. Han har udviklet kampagnen sammen med AD’er Jesper Højland – begge nordjyske enkeltmandsvirksomheder – for universitetets teknisk/naturvidenskabelige fakultet. Faktisk som en enkeltstående opgave. Den opstod, i forbindelse med at de arbejdede på oplæg til en overordnet kampagne for hele Aalborg Universitet – som er en noget længere og sværere proces.

Mediabureauet Carat har stået for mediaplan og -indrykning.