Idebureau skal formidle Danmarkshistorie

Finn Graversen
fg@kabelmail.dk

Skamlingbanken skal have et nyt besøgscenter, og vinderforslaget kommer fra en gruppe, hvor 2+1 Idebureau er med.

Skamlingsbanken i Sønderjylland har været rammen om store taler i Danmarkshistorien. Nu skal stedet igen være et folkeligt samlingssted og turistmål.

Derfor skal der etableres et nyt besøgs-center, og her har man netop fundet vinderen i en licitation. Der er tale om en gruppe, som også rummer et designbureau – nemlig 2+1 Idebureau.

Det er CEBRA, Opland Landskabsarkitekter, Dansk Energi Management & Esbensen og DRIAS Rådgivende ingeniører, der har vundet. 2+1 har udviklet formidlings- og oplevelseskonceptet, der tilbyder de besøgende at lege, sanse og fordybe sig til viden om den helt særlige naturhistorie og demokratihistorie, som er en del af Skamlingsbanken.

Morænelandskabet omfatter Sønderjyllands højeste punkt, og besøgscentret nærmest gemmer sig i landskabet under en græsklædt bakke. Indvendigt rummer centret udstillings- og undervisningslokaler, café, butik, toiletter og udsigt over Skamlingsbanken gennem det store glasparti, som udgør bygningens ene sidevæg.

”Med vinderforslaget får vi skitsen til et fantastisk besøgscenter – arkitektonisk spændende i den måde, det falder ind i landskabet, og med supergode bud på fængende formidling. Jeg er sikker på, at besøgscentret, når det står færdigt, vil give besøget på Skamlingsbanken yderligere kvalitet og bidrage til, at stedets dramatiske historie bliver endnu mere levende og vedkommende for nutidens mennesker,” siger formanden for dommerkomiteen, Birgitte Kragh.