Imageanalyse: Framfab er et mishandlet brand. Mensch har succes

Finn Graversen
fg@kabelmail.dk

Mensch og Kunde & Co er eksempler på bureauer, der har taget deres egen medicin – med succes. LBi – det tidligere Framfab – er et eksempel på et bureau, der burde have gjort det.

Webbureauet Framfab var et godt bureaubrand med stolte traditioner. Lars Bastholm grundlagde en flot international karriere her og bureauet har i flere omgange vundet Grand Prix i Cannes for arbejde for Nike.

Fornylig kom et af bureauets Nike-arbejder endda på listen i England over årtiets bedste virale film.

Hvad hedder bureauet i dag?

Hvis du ikke ved det, behøver du ikke skamme dig. Det er der mange, der ikke gør, og selv bureaudirektører, der normalt praler med at følge godt med, må indrømme, at de først for nylig har fundet ud af det.

Framfab er blevet overtaget af LBi-koncernen og det er under dette navn, bureauet blev testet i den årlige MyImage analyse, der udarbejdes af MyResearch i samarbejde med Bureaubiz og Dansk Annoncørforening.

Den samlede image-placering bygger på to parametre – BrandStyrke og BrandPosition – og LBi ligger blandt 13 webbureauer i bund både samlet og på hver af de to parametre.

269 annoncører har deltaget i analysen, og 0 pct. kendte LBi indgående, 1 pct. kendte bureauet Godt, 5 pct. kendte lidt til bureauet, mens 6 pct. kendte navnet. Et samlet kendskab på 12 pct. er dårligere end det dårligst kendte af 53 reklamebureauer.

Tallene bliver ikke meget bedre, når man kigger på lysten til at invitere til pitch – uanset om det er samlet eller korrigeret for kundeandele.

Det er ikke lykkedes at få kontakt til adm. dir. Thomas Elkan Boisen for en kommentar.

I forhold til LBi er Mensch en helt anderledes god case.

Bureauet er kun et år gammelt og blev stiftet af en række partnere med Frederik Preisler i spidsen, da Propaganda McCann blev fissioneret i slutningen af 2008.

Bureauet bevarede retten til de markante annoncer for Propaganda McCann og har anvendt dem konsekvent siden starten d. 1. januar.

Analysen blev foretaget i november, og bureauet var således godt 9 måneder gammelt på det tidspunkt. Alligevel havde man et samlet kendskab på 54 pct. – heraf 8 pct. godt eller indgående. 9 pct. vil sandsynligvis invitere bureauet til en pitch og korrigerer man for kundeandele, bliver bureauet faktisk 7. bedst på dette område.

Inden for kvalitative imageudsagn topper bureauet inden for “Adskiller sig markant fra andre bureauer” og resultaterne betyder, at bureauet klemmer sig ind på en samlet 9. plads blandt 53 reklamebureauer.

Godt nok havde man det stærke Propaganda-brand at bygge på, men så let er det ikke, mener adm. dir. Bjørn Stene.

“Der vil altid være konsekvenser forbundet med at skifte navn. Vi har taget vores egen medicin, og det har virket”, siger Bjørn Stene og tilføjer:

“Det ville også være svært at rådgive andre, hvis vi ikke selv kunne finde ud af det. Det giver jo heller ikke ligefrem stor tillid, hvis lægen sidder og skranter”.

Han hæfter sig desuden ved det relativt brede kendskab, det er lykkedes at opnå.

“”Som bureau satser vi mere på opgaver med stor strategisk tyngde og kompleksitet og mindre på mere traditionelle reklameopgaver. Hvis Bilka kom og sagde, at de synes, vi skulle være deres bureau og lave alle deres tilbudsaviser, ville vi spørge: Er I nu helt sikre på det”, siger Bjørn Stene.

I forbindelse med fissionen startede han som landechef for McCann-delen (vendte tilbage til Frederik Preisler og Mensch d. 1. december) og til sammenligning kommer dette bureau ud med et bedre kendskab end Mensch – men ringere på alle de øvrige parametre.

Analysen: Spørgeskemaet er udsendt til en base med ca. 1000 adresser skaffet via Dansk Annoncørforening og en lang række af bureauerne i analysen. Alle har haft mulighed for at fremsende mail-adresser.

269 har svaret repræsenterende et gennemsnitligt marketingbudget på ca. 36 mio. kr. Respondenterne har dels svaret på deres kendskab til bureauerne samt om de ville invitere et givent bureau til en pitch. Dette definerer BrandStyrke.

Dels har de på 9 kvalitative parametre taget stilling til om de passer på bureauet. Dette definerer BrandPosition.

BrandPower er en sammenregning af BrandStyrke og BrandPower.

Endelig er resultaterne vejet i forhold til bureauernes bruttoavance.

Analysen kan købes ved at kontakte Mogens Østergaard på mo@myresearch.dk eller via hjemmesiden www.myresearch.dk/mycontacts