Imageanalyse: Mediacom skaber sprækker i OMD-fortet

Finn Graversen
fg@kabelmail.dk

269 annoncører bedømmer 13 mediabureauer: OMD er fortsat på toppen, men bureauer som Mediacom og Mindshare øger presset.

Carat har det største kendskab, mens Mediacom klarer sig bedst på de kvalitative imagespørgsmål.

Men når man regner det hele sammen, bliver resultatet det samme som sidste år. Og som 12 gange før, da Berlingskes Nyhedsmagasin lavede imageanalyser på bureaubranchen:

OMD står som et nærmest uindtageligt fort på toppen af imageanalyser og bliver også nr. 1 i årets MyImage analyse, der udarbejdes af MyResearch i samarbejde med Bureaubiz og Dansk Annoncørforening.

Der er godt nok sket et metodeskift i forhold til sidste år, og sammenligninger er derfor vanskelige. Men det rokker ikke ved, at OMD har fastholdt førstepladsen uanset metode gennem 14 år.

Sejren er dog ikke lige så suveræn som sidste år. Der er sprækker i fortet idet både Mediacom og Mindshare klarer sig bedre på de kvalitative imagespørgsmål.

Den samlede vinder defineres ud fra to parametre: BrandStyrke og BrandPosition. Styrke bygger på kendskab, hvor mange der i alt vil invitere bureauet til en pitch samt Momentum, der udtrykker lysten til at invitere til pitch korrigeret for kundeandelen. Position bygger på besvarelsen af 9 kvalitative udsagn.

Sidste år toppede OMD begge lister, og førstepladsen var således indiskutabel.

I år topper Mediacom BrandPosition foran Mindshare. OMD ender således nede på tredjepladsen.

Det er dog langt fra nok til at vippe bureauet af pinden, og det er specielt på begrebet Momentum, hvor OMD står stærkt. Klart flere end på noget andet mediabureau vil invitere OMD til en pitch.

“Det er selvfølgelig ret væsentligt, at der er så mange, som angiver at ville invitere OMD til en pitch. Men resultatet på imagespørgsmålene er interessant, fordi de kan være et varsel om nogle bevægelser. Mediacom kommer stærkt ud her og det kan være et godt udgangspunkt for at øge BrandStyrken – og dermed rykke i den samlede placering”, siger adm. dir. Mogens Østergaard, MyResearch.

Mediacom topper på fire af de ni imagespørgsmål og er placeret på Top 3 i alle på nær en, mens OMD kun topper et enkelt sted og er placeret i Top 3 på fire ud af de ni.

Trods den stærke BrandPosition hos Mediacom ender bureauet alligevel kun på en samlet femteplads. Det er selvfølgelig BrandStyrken, der trækker ned, men det skal bemærkes, at feltet fra 2-5 er meget snævert.

Top 5 BrandPower
 1. OMD
 2. Carat
 3. Mediaedge:cia
 4. Mindshare
 5. Mediacom

Top 5 BrandStyrke

 1. OMD
 2. Carat
 3. Mediaedge:cia
 4. Mindshare
 5. Mediacom

Top 5 BrandPosition

 1. Mediacom
 2. Mindshare
 3. OMD
 4. IUM
 5. Mediaedge:cia
Imagespørgsmål

Innovative:

 1. Mindshare
 2. PHD
 3. Vizeum

Strategisk stærke:

 1. Mediacom
 2. PHD
 3. OMD

Gode til at integrere kommunikationsløsninger:

 1. IUM
 2. Vizeum
 3. Mediacom

Gode til at skabe resultater:

 1. Mediacom
 2. Mediabroker
 3. OMD

Adskiller sig markant fra andre mediabureauer:

 1. Mediabroker
 2. Mindshare
 3. Mediacom

Gode til at samarbejde med andre bureautyper:

 1. Mediacom
 2. Mediaedge:cia
 3. IUM

Har gode digitale specialkompetencer:

 1. Mindshare
 2. Carat
 3. Mediacom

Har gode analyse kompetencer:

 1. OMD
 2. Mediacom
 3. Mediaedge:cia

Er gode til at forhandle priser/vilkår:

 1. Mediacom
 2. OMD
 3. Carat

Analysen: Spørgeskemaet er udsendt til en base med ca. 1000 adresser skaffet via Dansk Annoncørforening og en lang række af bureauerne i analysen. Alle har haft mulighed for at fremsende mail-adresser.

269 har svaret repræsenterende et gennemsnitligt marketingbudget på ca. 36 mio. kr. 80 pct. angiver at være meget eller delvist involveret i valg af mediabureau.

Respondenterne har dels svaret på deres kendskab til bureauerne samt om de ville invitere et givent bureau til en pitch. Dels har de på 9 kvalitative parametre taget stilling til om de passer på bureauet.

Endelig er resultaterne vejet i forhold til bureauernes bruttoavance.

Analysen kan købes ved at kontakte Mogens Østergaard på mo@myresearch.dk eller via hjemmesiden www.myresearch.dk/mycontacts