Imageanalyse: Mensch holder fast i 2. plads

Finn Graversen
fg@kabelmail.dk

Danske Bank – vil mange tænke, når man siger Mensch. Men imagemålingen kan ikke bruges til at aflæse en effekt. Kunde & Co falder markant – men glæder sig over mange nye kunder.

Mensch holder fast i sidste års flotte 2. plads i årets imageanalyse fra MyResearch og Bureaubiz. Men opmærksomheden omkring 2. pladsen vil formentlig blive mere præget af, at bureauet stod bag sidste års mest omdiskuterede og kontroversielle kampagne – Danske Bank – end det forhold, at Mensch kan prale med et stærkt image hos annoncørerne.

Problemet er dog, at man ikke kan kæde Danske Bank kampagnen og imagemålingen sammen. Først og fremmest, fordi data er indsamlet i oktober, før Danske Bank kampagnen begyndte. Heller ikke DSB-kampagnen, der startede i slutningen af oktober, har kunnet påvirke resultatet.

Så om nogen af kampagnerne får effekt på Mensch, skal man altså vente et år på at få at vide.

“Der er mange faktorer, der spiller ind, når respondenterne svarer i en imageanalyse. En af dem er selvfølgelig de arbejder eller kampagner, som trækker stor opmærksomhed, og derfor kan man selvfølgelig ikke udelukke, at Danske Bank kan få en effekt på Mensch. Men der går lang tid, før vi spørger igen, og der kan ske meget indtil da,” siger adm. direktør Mogens Østergaard, MyResearch og tilføjer:

“Image udvikler sig på lang sigt. Der skal typisk mere end en enkeltstående begivenhed til at rykke nævneværdigt i tallene.”

Men hvordan er holdningen så hos Mensch, hvor man selvsagt er glade for 2. pladsen. Tror de, at Danske Bank kampagnen kunne have påvirket placeringen?

Nej lyder svaret fra Frederik Preisler.

“Vi oplever i hvert fald ikke mindre interesse fra markedet. Kunderne er professionelle, de synes ikke, at Mensch pludselig er blevet et dårligere bureau, fordi der har været lidt blæst om en kampagne. Måske snarere tværtimod,” siger Frederik Preisler.

Nedadgående trend for Kunde & Co

Mens Mensch således kan glæde sig over en 2. plads, så må Kunde & Co notere et ret bemærkelsesværdigt fald – nemlig fra en 1. til en 8. plads.

Længere nede på imagelisten er syv pladser ikke så voldsomt, men normalt er bevægelserne mindre blandt de øverste, og derfor er det et markant fald.

“Den primære årsag til faldet skal man finde i, hvor mange der angiver at ville invitere til pitch. Umiddelbart er et fald på så mange pladser i toppen bemærkelsesværdigt, men når man kigger dybere ned i tallene, så har der været en nedadgående trend i de sidste tre år. Sidste år faldt en kampagne for Kunde & Co sammen med dataindsamlingen, og det kan have haft en påvirkning. Samtidig faldt forrige års nr. 1, &Co, tilbage, så måske var Kunde & Co’s 1. plads sidste år reelt den, der skilte sig ud,” siger Mogens Østergaard og tilføjer:

“Hvorfor der er færre, der vil invitere Kunde & Co til pitch, står der ikke noget om i tallene. Det må andre kloge sig på.”

Forklaringen finder man dog ikke hos Jesper Kunde, der ikke kan se analysens resultat stemme overens med udviklingen på bureauet.

“Vi har stort set ikke tabt nogle kunder i 2012 – og i de sidste fire måneder af 2012 har vi landet 16 nye kunder i henholdsvis Tyskland, Schweiz og Danmark, hvilket er ny rekord for bureauet for den periode af året. Og heraf er fire store kunder. Vores budget og ordreindgang er det mest positive, vi har set, siden krisen startede, så vi oplever fremgang, og er meget tilfredse med den faktuelle udvikling på bureauet,” siger Jesper Kunde.

Fakta om MyImage 2013:

MyImage er udført af MyResearch. 467 marketingansvarlige har svaret. Det er en svarprocent på 23. De repræsenterer et samlet marketingbudget på ca. 13,7 mia. kr.
Den samlede image-score bygger på to overordnede parametre:BrandStrength, der bygger på kendskab til bureauet, lysten til at invitere bureauet til pitch og momentum, som er lysten til at invitere til pitch fratrukket egne kunder.
BrandPosition, der bygger på i hvilket omfang annoncører mener ni image udsagn passer på bureauet.
Analysen kan købes ved at kontakte Mogens Østergaard på mo@myresearch.dk eller via hjemmesiden www.myresearch.dk/mycontacts