Imponerende come-back til BtB bureau

Finn Graversen
fg@kabelmail.dk

Relevans havde et ganske forfærdeligt 2008. Heldigvis blev 2009 lige så skelsættende bare med positivt fortegn.

De sidste tre år har været en sand rutschebane for det lille BtB orienterede bureau, Relevans.

Fra 2007 til 2008 blev bruttoavancen mere end halveret, og underskuddet blev på 2,4 mio. kr. Et sandt “annus horribili”.

“Der var ganske enkelt en række grimme ting, der faldt oven i hinanden i det år,” siger Lasse Hinke, der er den ene af to partnere bag Relevans. Den anden hedder Morten Lorentzen.

Til gengæld kom bureauet tilbage med fuld kraft i 2009. Krisen i 2008 medførte, at man måtte skille sig af med et par mennesker, men de tilbageværende har alligevel evnet at bringe bruttoavancen et godt stykke op mod niveauet for 2007.

En markant forbedring af nøgletallene er konsekvensen.

“Vi har været heldige,” lyder Lasse Hinkes umiddelbare kommentar.

“Man kan være flittig og dygtig, men lidt held skal der til, hvis man skal have kunder i et år som 2009 til at sige ja til at bruge penge.”

Lasse Hinke peger videre på, at BtB markedet har været hårdt i 2009, fordi man her ikke har den samme mulighed for at spare på medieforbruget og derfor rammer nedskæringer hårdt på bureauindtjeningen.

Det er ikke en enkeltstående kunde der har løftet bureauet. Et af problemerne i 2008 var et projekt, der blev udsat og derfor først kom i 2009. Samtidig er der kommet andre gamle og helt nye kunder til.

“Det afgørende i denne sammenhæng er, at vi fastholdt troen på vores satsning på resultatbaseret aflønning. Den har spillet en vigtig rolle i de ordrer, der er kommet,” siger Lasse Hinke og tilføjer:

“Hvis vi havde mistet troen på denne satsning ved indgangen til 2009, så var det ikke gået. Men heldigvis har Morten jeg kunnet holde sammen og bevare fokus, da det så hårdt ud.”

Nøgletal for Relevans

  • Bruttoavance 6,34 mio. kr. +85,4 pct.
  • Bruttoavance pr. medarbejder 905.714 kr. +138,3 pct.
  • Lønandel 51 (116)
  • Resultat af primær drift +1,388 mio. kr. (-2,346 mio. kr. i 2008)