In2media og Brandzation fusionerer

Peter Engholm
25@mail.dk

Der var ingen grund til at holde to brands i live, så In2media fortsætter, mens Brandzation stopper. Samtidig skaber In2media og Attention Film et nyt fælles selskab.

Tre år efter, at Brandzation blev etableret, fusioneres virksomheden nu med In2media. Brandzation blev etableret af In2medias ejere – Søren Kjær, Andreas Iversen og Tim Frank Andersen – og Bastard Film i fællesskab, men da Bastard film sidste efterår blev overtaget af Monday Media, valgte folkene bag In2media at købe den anden halvdel, så man ejede hele selskabet.

Efter en strategiproces er det nu besluttet at fusionere de to selskaber.

“Det er for omstændigt at holder to brands i live. Fremover vil det være ét brand, In2media, der skal videreudvikles,” siger Tim Frank Andersen, tidligere adm. direktør for Brandzation. Han får nu et “fuldtids-arbejdende” sat ind foran sin anden hidtidige titel, nemlig bestyrelsesformand i In2media.

Brandzations nuværende kompetencer og projekter bliver overtaget af In2media.

“Brandzation fokuserede oprindeligt på store digitale videoløsninger, men i takt med at det marked har udviklet sig, er udviklingsopgaverne alligevel blevet placeret i In2media. Vi tror stadig rigtig meget på video og levende billeder som fremtidens indhold på nettet, men hvis vi vil være markedsledende på dette område, skal der en større satsning til,” siger Tim Frank Andersen.

Satsningen, han hentyder til, hedder In2media +, der er et nyt selskab etableret og ejet af In2media og Attention Film i fællesskab. In2media + vil opbygges personalemæssigt på samme måde som Brandzation – og produktionsbranchen i øvrigt – hvilket vil sige en flok kontraktansatte snarere end et hold fastansatte.

Så når der alligevel kommer flere folk på etagen, skyldes det, at Attention Film og dets 8 medarbejdere flytter ind hos de ca. 30 medarbejdere i In2media. Ledelsen af In2media + udgøres af Tim Frank Andersen og Christian Søndergaard, der er medstifter af Attention Film.

“Et af de områder, vi kommer til at udvikle sammen, er produktion af digitale magasiner til virksomheder, hvor video stort set altid indgår som et naturligt indholdsområde, og hvor In2media besidder den nødvendige kompetence til at lave de tekniske løsninger, der gør denne form for magasiner væsentlig mere interessante end de trykte”, siger Tim Frank Andersen.

Han suppleres af Christian Søndergaard:

“Attention film skal fortsat beskæftige sig med store enkeltstående filmproduktionsopgaver for virksomheder og bureauer. Samtidig kan vi se, at der er et betragteligt marked for mere simple produktioner til nettet, der til gengæld skal produceres med en væsentlig højere frekvens. Dét marked vil vi gerne sætte os på sammen med In2media. Og vi ser frem til at blive en del af det kreative miljø, der findes på Rosenvængets Allé 11 hos In2media”.