In2media udnævner chef for ny insight-afdeling

Pia Osbæck
pia@bureaubiz.dk

Bureauet har oprettet ny enhed, der skal bringe digital forretningsindsigt ud til alle kunder – og vokse til 8-12 medarbejdere på et år.

In2media udvider med et tredje ben til de to forretningsområder, de har i forvejen.

Det tredje ben supplerer bureauets fokus på digital innovation og brugeroplevelser på tværs af kanaler som web, mobil, sociale medier og TV.

I løbet af det seneste trekvarte år har man så stille og roligt etableret det såkaldte ’effekt-ben’, der skal hjælpe kunderne med at måle effekten af alle digitale investeringer.

Afdelingen hedder Digital Business Insights, og lederen af afdelingen er Carsten Rysgaard, der får titel af director of digital business insight og skal referere til kundedirektør Thomas Vejlemand.

Carsten Rysgaard, der blandt andet har været kommerciel direktør i Berlingske Digital og salgsdirektør hos Den Blå Avis, bliver leder for en afdeling på fire personer, der er ansat inden for det seneste år og ifølge Thomas Vejlemand, regner man med at afdelingen skal udbygges i løbet af et år.

Det er en afdeling, som vi har etableret centralt i In2media, og vi har i første omgang fokuseret på at etablere kompetence og få igangsat programmer hos vores eksisterende kunder. Opgaven for afdelingen er således, at den digitale forretningsindsigt forankres hos alle vores kunder først. Den anden opgave er at vi skal vækste området. Vi skal have flere ansatte i den afdeling og jeg regner med at inden for et år er der otte-12 personer”, siger Thomas Vejlemand til Bureaubiz.

Han ser et stort uforløst potentiale hos virksomheder i at måle effekten af digitale investeringer og dermed hjælpe ledelsen i prioritering af disse.

”Der er mange tilgængelige data,  men måske mangler man evnen og ressourcerne til at tolke på dem og skabe prioriteringer op imod målsætningen, det er det vi vil hjælpe med”, siger Thomas Vejlemand.

Hvis det går rigtig godt for det nye digital business intellligence- område, kan det ske, at det etableres som en selvstændig enhed, men lige nu skal mindsettet om måling integreres i In2Media og hos kunderne.