Ingen bonus ved køb af Blackwood

Finn Graversen,
journalist

Densou købte for et år siden medieaktiviteterne i Blackwood Seven. Nu er regnskabet gjort op.

For ca. 1 år siden købte det lille mediabureau, Densou Trading Desk, mediabureau-aktiviteterne i Blackwood Seven Danmark. Det er dog ikke en handel, der har manifesteret sig i vækst hos bureauet. Faktisk er facit et fald i omsætning på 11,9 pct. og et noteret større fald i bruttoavance.

Det er der dog en forklaring på, som ikke har noget med handlen at gøre, og adm. dir. Anders Elley er rimelig tilfreds med resultatet.

“I Densou Trading Desk har vi i nogle år haft en aktivitet, hvor vi hjalp danske medier med at sælge overskydende annonceplads. Det drejede sig om 6-800 millioner visninger og den aktivitet har vi skåret væk i 2019. Derfor faldet i omsætning, da det var en kalkuleret beslutning,” siger Anders Elley.

Han er ligeledes tilfreds med købet af Blackwood.

“Vi købte Blackwood Seven, da vi troede på deres proprietære teknologier og det som de stod for med transparens og medieneutralitet. De skulle af med denne del, hvor omsætningen mestendels var traditionel medieforretning, for at fokusere deres forretning. Som iværksætter prøver man forskellige projekter af og i dette køb fik jeg først og fremmest mere annonceteknologi, der er kernen i vores oprindelige DNA. Det, jeg fokuserer på fremadrettet, er fortsat automatisering og generel digital rådgivning, som er det, jeg oplever, kunderne efterspørger, og som vi har en styrke inden for.”

Anders Elley fremhæver desuden, at man købte sig ind i den etablerede branche med adgang til mediemarkedet og bl.a. et medlemskab af Kreakom, og at det var dette og teknologierne, der var drivkraften i handlen.

“Vi havde også en tanke, om der ville være plads til endnu et uafhængigt klassisk mediebureau lige som Orchestra. Men vi så det som en bonus, hvis det skulle lykkes. Det gjorde det så ikke. Det er et stærkt konkurrencemættet marked, og deres kundebase var præget af gamle og ikke særligt konkurrencedygtige aftaler. Aktivitetsmæssigt har Blackwood-delen dog været status quo, og vi har opnået et fornuftigt overskud, så alt i alt var det en fornuftig handel,” siger Anders Elley.

Nøgletal for Densou Trading Desk

(incl. Densou Media der er det oprindelige Blackwood Seven)

  • Omsætning 210 mio. kr. -11,9 pct.
  • Bruttoavance 18,41 mio. kr. – 24,4 pct.
  • Bruttofortjeneste 11,955 mio. kr. -24,4 pct.
  • Bruttoavance pr. medarbejder 1,534 mio. kr. +0,5 pct.
  • Lønandel 45,4 (43,3)
  • Resultat før skat +4,434 mio. kr. -8,1 pct.

Bruttoavancen er estimeret af Bureaubiz