Ingen krise hos Republica: Vækst og store investeringer

Finn Graversen
fg@kabelmail.dk

Republica har opgraderet sin stab på en række område. Udgifterne hertil åd hele væksten i bruttoavance.

Mange af de bureauer, der har store detailkunder, har vist sig at være mindre kriseeksponeret end flertallet. Republica er ingen undtagelse.

Bureauet kom ud af 2009 med en markant vækst. Til gengæld blev overskuddet stort set status quo, men forklaringen på dette kan ikke bare tilskrives et prispres, hvor kunderne vil have mere for pengene.

Republica anfører selv i sin beretning, at man har opgraderet staben på en række områder, og medarbejdertallet er da også steget fra et gennemsnit på 60 i 2008 til 74 i 2009.

Det FDB-ejede bureau har store aktiviteter hos Coop men har også en strategiplan om at være detailhandlens foretrukne bureau. I den forbindelse har man oprettet en afdeling for strategisk planning, en kreativ coaching funktion samt en digital chef.

Republica forventer at fortsætte fremgangen i aktivitet i 2010 – men venter dog ikke en tilsvarende vækst i overskuddet på grund af “omkostningsmæssige tilpasninger hos kunderne.”

En overskudsgrad på lige under 20 er dog i den bedre ende af branchen, så der er noget at give af.

Adm. dir. Kenneth Pedersen ser selvfølgelig gerne, at man kan opretholde overskudsgraden.

“Men realistisk set bliver det nok et spørgsmål om at holde vores indtjening i kroner. Vores kunder er meget omkostningsfokuserede, og det er den måde, vi mærker krisen på. Der er et pres på priserne,” siger han og fortsætter:

“Selvfølgelig kan man sige, at vores investeringer bør føre til et øget overskud, men det kan også være et spørgsmål om, at investeringerne medvirker til at konsolidere vores indtjening. Vi er sådan set glade for, at vi har kunnet finansiere investeringerne med en vækst, og vores primære håb er, at vi gennem opgraderingen kan kompensere for presset på priserne ved at sikre os en vækst i antallet af opgaver.”

Nøgletal for Republica

  • Bruttoavance 63,539 mio. kr. +13,9 pct.
  • Bruttoavance pr. medarbejder 858.635 kr. -7,6 pct.
  • Lønandel 57 (53)
  • Resultat af primær drift +12,243 mio. kr. +1,1 pct.