Internationale bureauer havde dårligt år i Danmark

Finn Graversen
fg@kabelmail.dk

Mens det samlede bureaumarked i Danmark steg med knap 2 pct. så faldt de danske afdelinger af internationale bureaubrands med 11 pct.

Internationale bureaubrands ser ikke ud til at være et stort aktiv i Danmark. I hvert fald klarede de sig i 2013 dårligere end markedet. Det samme var tilfældet i 2012 – selvom forskellen ikke var helt så markant.

Mediabureauerne er ikke taget med i opgørelsen, så det drejer sig om 21 reklame-, digitale- og PR-bureauer. De havde til sammen en bruttoavance på ca. 678 mio. kr., hvilket er lig med et fald på 11 pct. Det samlede marked, steg med 1,9 pct. i henhold til Bureaubiz’ årlige bureaurapport, som rummer 221 bureauer med en samlet bruttoavance på godt 5 mia. kr.

Også på indtjeningen udviklede de internationale bureauer sig markant dårligere. Totalt faldt branchens indtjening med 11,3 pct., mens de internationale bureauers bundlinje faldt med næsten 90 pct. til et plus på knap 6 mio. kr. – en overskudsgrad på under 1, hvilket er meget lavt.

Kigger man på forskellige bureautyper, så er tendensen den samme fra 2012 til 2013 – dog faldt PR-bureauerne med hele 16 pct. i bruttoavance.

Listen tæller også bureauer, der rent faktisk har gjort det godt. Det gælder Wunderman, Ogilvy og Lowe Friends. Sidstnævnte er med, fordi bureauet fungerer under et internationalt brand – selvom det ikke mere er ejet af Lowe.

Udviklingen overrasker ikke Henrik Jensen, der er tidligere topchef for Aegis, og som her i foråret sammen med MyResearch har gennemført et research-projekt om Vinderbureauers DNA.

“De store internationale brands globaliserer og centraliserer. Det afspejler sig selvfølgelig i måden bureauerne håndterer kunderne og den udvikling betyder, at der kommer mindre arbejde til de danske afdelinger, som så skal søge at kompensere med lokale kunder,” siger Henrik Jensen og fortsætter:

“Men samtidig er de formodentlig underlagt nogle skrappe økonomiske krav, og når det gælder investeringer, så er de store netværk ikke særligt interesserede i et dansk marked. De vil hellere investere i de nye globale vækstmarkeder.”

Nøgletal for 21 internationale bureaubrands i Danmark
(parentesen er udviklingen på det samlede bureaumarked)

  • Bruttoavance 677.956 mio. kr. -11,2 pct. (+1,9 pct.)
  • Bruttoavance pr. medarbejder 816.323 kr. -7,1 pct. (-0,6 pct.)
  • Lønandel 73,2, 67,8 (67,2)
  • Resultat af primær drift +5,843 mio. kr. -89,2 pct. (-11,3 pct.)

Bureaubiz’ årlige rapport rummer en lang række nøgletal for 221 bureauer fordelt på 6 forskellige bureautyper:

  • 109 reklamebureauer
  • 53 digitale bureauer
  • 31 PR-bureauer
  • 6 dialogbureauer
  • 16 designbureauer
  • 6 mediabureau-grupper. Desuden er der nøgletal for 13 datterbureauer under de 6 grupper.

Der er tale om en trykt rapport, der koster 1895 kr. ex moms. Ønsker man ekstra eksemplarer kan man få op til 5 ekstra for en samlet merpris på 500 kr.
Rapporten kan bestilles ved at maile til Finn Graversen på fg@kabelmail.dk