Intet forlig: Konservative og Integral mødes nu i retten

Peter Engholm
peter@bureaubiz.dk

Sagen mellem Integral og Det Konservative Folkeparti når at fejre et års fødselsdag, før den afgøres. Parterne står så langt fra hinanden, at der nu er sat dato på en retssag.

Vin kan blive bedre af at ligge, det bliver økonomiske uoverensstemmelser bestemt ikke.

I december 2014 opsagde de Konservative sit samarbejde med Integral. Måneden efter kvitterede bureauet med en – i medierne ganske omtalt – stævning, fordi Integral mener at have næsten 1,8 mio. kr. til gode for arbejde, der er blevet udført, men ikke betalt.

Beløbet opstår ifølge bureauet ved at lægge tre poster sammen: Månedlige honorarer, et resterende beløb efter et Brand Essence-projekt samt aftale projekter. 

Et centralt punkt i sagen er fundraising. Betalingen til Integral skulle falde, når fundraising-midler var kommet i hus. De konservative mener, at dette var en fælles opgave, og at bureauet ikke har løst sin del af den. Fælles-elementet mener Integrals advokat ikke foreligger på skrift. Og overordnet set skulle der ifølge stævningen fra Integral været indsamlet så mange penge, at partiet skal honorere bureauet.

Siden slutningen af januar har parternes advokater været beskæftiget med at sende processkrifter frem og tilbage, uden at det har afhjulpet den dårlige stemning endsige løst konflikten.

Derfor er der ifølge BT nu berammet en retssag i Københavns Byret.

Og skulle nogle konservative have frygtet, at en retssag kunne forplumre valgkampen, så kan de ånde lettet op – og både bureau og parti skal væbne sig med tålmodighed:

Sagen er sat til behandling den 25. januar 2016 og forventes at vare tre dage – altså med afslutning den 28. januar.