Investeringer i seniorfolk kostede på Saatchi’s bundlinje

Finn Graversen
fg@kabelmail.dk

Bureauet havde markant vækst men sammenlægningen med Saatchi X og investeringer kostede på bundlinjen.

“Vi er kanaluafhængige, og så vil vi ingen siloer have”.

På basis af den grundholdning var det naturligt at lægge Saatchi X ind under Saatchi & Saatchi, og det skete pr. d. 1. januar 2008. Men det var et underskudsgivende selskab, adm. dir. Thomas Falck fik ansvaret for, og det kan aflæses i regnskabet.

Saatchi X har belastet resultatet med et minus på 1,75 mio. kr. og er en af forklaringerne på, at det ikke lykkedes at opnå et overskud på den primære drift, selvom regnskabet ellers viser markant vækst.

En af forklaringerne er investeringer i nye seniorfolk.

“Jeg har i 2008 ansat både en ny kontaktdirektør, en digital chef og en strategisk direktør. Der er tale om seniorfolk, så der er tale om en investering. Til gengæld står vi i dag godt rustet”, siger Thomas Falck.

Bureauet har lige som alle andre oplevet kunder, der skærer ned på deres budgetter, men samtidig har man haft held til at lande nye væsentlige kunder – som f.eks. det nordisk budget for Specsavers – og Thomas Falck kan på den baggrund konstatere, at man indtil videre har holdt budgetterne for 2009.

Tallene i regnskabet viser en fremgang i bruttoavance på 27,4 pct. Bureauet opgør dog selv fremgangen til 14 pct., og det tal fremkommer, når man korrigerer for indlemmelsen af Saatchi X.

Nøgletal for Saatchi & Saatchi

  • Bruttoavance 28,956 mio. kr. +27,4 pct.
  • Bruttoavance pr. medarbejder 934.065 kr. +2,2 pct.
  • Lønandel 67 (67)
  • Resultat af primær drift -0,939 mio. kr. (-2,511 mio. i 2007)