IT-millionærer bag nyt Par No. 1

Finn Graversen
fg@kabelmail.dk

Selskabet er nyt, men hjemmesiden er stort set den gamle. Millionerne bag de nye ejere, der vil forsøge at genrejse Par No. 1, stammer fra salget af et såkaldt SAP-hus.

Umiddelbart ser det ud til at være et triumvirat af IT-folk med speciale i SAP-systemer, der står bag forsøget på at genrejse Par No. 1.

Der er tale om Niels Heuer, Kim Nielsen og Morten Thorndahl, hvor sidstnævnte er sat ind som adm. dir. – og det “visionære talerør”, som Niels Heuer har udtrykt det i en mail til Bureaubiz.

Morten Thorndahl har dog ikke reageret på Bureaubiz’ henvendelser, så visionerne kommer til at stå hen i det uvisse.

De tre har købt Par No. 1’s datterselskaber i København (Reklamebureauet Os) og Riga samt aktiviteterne i Par No. 1.

Det betyder, at der nu er et selskab, der hedder Reklamebureauet Par No. 1, mens det oprindelige selskab under navnet Par No. 1 er under konkurs.

Bureauets hjemmeside fungerer fortsat, og er opdateret, hvad angår direktion og cvr nummer – men ikke hvad angår bestyrelse, og den seneste nyhed er fra april.

Det nye selskab er stiftet d. 28. juni med et indskud på 1 mio. kr. – dagen før konkursen blev afsagt i Skifteretten.

Meget tyder således på, at overtagelsen var godt i gang allerede før konkursen, men om triumviratet var en del af den oprindelige redning, står ikke klart.

Det nye Par No. 1 selskab er stiftet af Reklame Invest, der også blev stiftet d. 28. juni.

Dette selskab kan relateres tilbage til først og fremmest Niels Heuer og Kim Nielsen.

De solgte i 2007 selskabet TeamR3, der af Computerworld blev betegnet som et SAP-hus, til norske EDB Business Partner.

Herefter blev selskabet fusioneret med Spring Consulting og fungerer nu under navnet EDB Consulting Group.

Ifølge Computerworld var prisen 77 mio. kr. med mulighed for 31 mio. mere.

Der var i alt fem partnere, og ifølge regnskaberne for Niels Heuers og Kim Nielsens selskaber, realiserede de en fortjeneste på knap 59 mio. kr. samt et tilgodehavende på 15 mio.

I de seneste regnskaber har de hver en egenkapital på omkring 20 mio. kr.

Det har ikke været muligt på tilsvarende måde at finde penge hos Morten Thorndahl.

På Linkedin præsenterer han sig dog som ejer og partner i Reklamebureauet Par No. 1. Og bl.a. som en “positive high energy team and culture builder”.

Relationen til Niels Heuer og Kim Nielsen fremgår også af Linkedin. Morten Thorndahl var salgs- og marketingdirektør i TeamR3 fra 2006 til 2007, hvor firmaet blev solgt. Han fortsatte som salgsdirektør i Spring Consulting et halvt års tid, hvorefter turen gik til NNIT som manager for SAP-sales.

I 2010 blev han projektleder i PreviaSundhed, og desuden startede han sit eget selskab, Thorndahl & Co, der beskæftiger sig med forretningsudvikling.

Både Niels Heuer og Kim Nielsen ser ud til fortsat at være involveret i EDB-Consulting Group – Kim Nielsen som Managing Director.