IUM genvinder stor offentlig kunde

Peter Engholm
25@mail.dk

Et EU-udbud er faldet ud til IUMs fordel hos en kunde, der er blandt de største offentlige forbrugere af kommunikation.

Center for Energibesparelser – med den (næsten lidt for) uformelle betegnelse; Go’ Energi – gik sidste år med det hidtil største medietryk i en offentlig kampagne. 36 mio. kr. var budgettet på kampagnen om energiforbedringer anført af “energi-ingeniør Enok Energinguaq”.

Kampagnen var finansieret af en ekstraordinær bevilling, men selv uden den er Go’ Energi en ganske synlig aktør med et samlet årligt budget på ca. 100 mio. kr.

Og efter et udbud, hvor fire mediabureauer dystede på tilbud, har Go’ Energi valgt IUM som bureau de kommende to år – med mulighed for at forlænge kontrakten 1 + 1 år.

Hermed fortsætter IUM sit virke for Go’ Energi, der afholdt udbuddet, efter at Statens og Kommunernes Indkøbsservice, SKI, i januar 2011 opsagde rammeaftalerne inden for bl.a. reklame og kommunikation.

Forleden blev en andet EU-udbud fra Go’ Energi offentliggjort: En web- og PR-redaktion med et budget på 70-90 mio. over de kommende 4-6 år.

“Go’ Energi er ikke en kommunikations-organisation, men en markedspåvirknings-organisation, hvor bundtrækket er at skabe et fornuftigt beslutningsgrundlag hos forbrugerne – hvad enten det er husholdninger, erhvervsdrivende eller den offentlige sektor. Og en væsentlig del af vores virke er PR og web, da det er her, vi typisk informerer slutbrugerne,” siger Henrik Teglgaard Lund, sekretariatschef i Go’ Energi.

Den uafhængige offentlige organisation under Klima-, Energi- og Bygningsministeriet har et lille sekretariat på 12-13 personer, og resten af virket er udliciteret til eksterne konsulenter, hvad enten det er bureauer, trykkerier eller fagkonsulenter.

Og web- og PR-redaktion, som Henrik Teglgaard forventer skal tilføres ca. 20 mio. kr. om året de kommende år, varetages pr. 1. januar af et konsortium bestående af Viegand & Maagøe og Geelmuyden.Kiese. Desuden er der trukket forskellige partnere ind i skikkelse af 1508, Komfo, Userneeds og Headnet.

Opgaven lå tidligere hos Viegand & Maagøe med Geelmuyden.Kiese som underleverandør, men i dette udbud valgte de at byde som et konsortium.

Mens Geelmuyden.Kiese er et PR-bureau med klassiske kompetencer som strategisk rådgivning og damage control, så er Viegand & Maagøe sværere at sætte i bås. Jan Viegand, partner (og projektdirektør for web- og PR-redaktionen), forklarer:

“Vi er halvt af hver: Rådgivende ingeniører og kommunikationsbureau – vel at mærke inden for energi og energibesparelser. Af vores 40 medarbejdere er den ene halvdel civilingeniører og den anden halvdel kommunikationsfolk, enten journalister eller universitetsuddannede kommunikatører. Nogle opgaver er rent tekniske, andre er mere kommunikationsorienterede – inden for vores felt.”

Budgettet er ca. 20 mio. kr. årligt – det kan man, selv i 2012, vel få en del web og PR for …

“Ja, og det er også en stor opgave, for Go’ Energi skal levere kampagner og vidensformidling med henblik på at energieffektivisere vores energiforbrug. Og set i forhold til Danmarks samlede energiregning er det et lille budget,” siger Jan Viegand.

Hvad får Go’ Energi så for pengene?

“Web-delen dækker alt indhold – herunder de interaktive værktøjer og inden for de nye bygning- og erhvervsområder. Hele området med mærkning, senest er også fjernsyn kommet til, står vi også for, når det gælder produktion af indhold. Vi er samtidig en presseafdeling, men i bredere forstand end man normalt ser dem. Naturligvis står vi for pressemeddelelser til enhver type medie og skal understøtte pressen på energiområdet, som der i øvrigt er stigende interesse for. Samtidig kommunikerer vi også til fagfolk – eksempelvis en pjece til laboratorie-teknikere på hospitalerne. Noget udstyr skal være tændt døgnet rundt, mens andet udstyr godt kan slukkes om natten. Denne specialiserede fagkommunikation har vi stor erfaring med,” siger Jan Viegand.