IUM vandt markedsandele i 2014

Finn Graversen
fg@kabelmail.dk

Bureauet har investeret markant i medarbejdere, og det kostede på bundlinjen.

Minusserne står faktisk i kø ud for udviklingen i omsætning hos mediabureauerne blandt dem, der indtil nu har afleveret regnskab (det er kun Dentsu Aegis, der mangler).

Der er enkelte undtagelser, og den absolut mest fremtrædende er IUM. Bureauet voksede med 8,7 pct. til 735 mio. kr., og det er adm. dir. Michael Thim særdeles godt tilfreds med.

“Jeg ved godt, at der hos mange i dag er mere fokus på bruttoavance end på omsætning. Og der er da heller ingen tvivl om, at den primære vækst ligger på nye services, mens mediaplanningen bliver presset på prisen,” siger Michael Thim og fortsætter:

“Men jeg er ikke enig i, at omsætning er uvæsentlig. Ud over, at den er udtryk for aktivitet, så indebærer den en kundekontakt, der er vigtig som indgang til at bygge andre services og produkter oven på. Derfor er jeg meget tilfreds med, at vi er vokset mere end markedet på omsætning.”

IUM er som gruppe også vokset på bruttoavancen – men ikke helt så meget som konkurrenterne.

Til gengæld må IUM notere et fald på bundlinjen, men det er budgetteret.

“Der er flere årsager. Den ene er, at omkostningerne til det nordiske set-up ligger i Danmark. Men endnu vigtigere er, at vi har investeret meget i nye kompetencer. Vores medarbejdertal er vokset fra 95 til 111 uden at aktiviteten er steget tilsvarende – det kan man se på nøgletal som bruttoavance pr. medarbejder,” siger Michael Thim og fortsætter:

“Men den slags investeringer er helt nødvendige for et mediabureau, hvis man vil ruste sig i den fremtidige konkurrence.”

Michael Thim forventer dog at kapitalisere på disse investeringer i år, og som året er startet, tegner det godt.

“Tallene ser lige nu gode ud, og vi kommer til at vokse i år – også på omsætningen,” siger Michael Thim.

Nøgletal for IUM

  • Omsætning 735,219 mio. kr. +8,7 pct.
  • Bruttoavance pr. medarbejder 85,99 mio. kr. +1,5 pct.
  • Bruttoavance pr. medarbejder 774.685 kr. -13,1 pct.
  • Lønandel 68,2 (61,1)
  • Resultat før skat +4,831 mio. kr. -27,4 pct.