IUM voksede i 2009

Finn Graversen
fg@kabelmail.dk

Godt nok ikke på medieomsætningen, men lige som Aegis kunne IUM notere en voksende bruttoavance.

Målt på medieomsætning var 2009 et forfærdeligt år for mediabureauerne. Men det fortæller bare ikke den reelle historie om branchen.

I hvert fald tyder noget på, at de senere års voksende honorarindtjening hos mediabureauerne slår stærkt igennem.

Aegis Media (bl.a. Carat) afleverede som det første af de store mediabureauer regnskab for en måneds tid siden, og det vist ganske rigtigt et fald i omsætning – men en stigning i bruttoavance.

Nu har IUM afleveret regnskab, og det viser den helt samme udvikling. Faktisk stiger bruttoavancen procentuelt lidt mere end Aegis.

Hvad angår omsætning faldt IUM mere end Aegis og mere end markedet, men det skyldes udenlandsk omsætning.

“På det danske marked taber vi ikke markedsandel,” siger adm. dir. Michael Thim.

IUM fald marginalt i indtjening, men det forklarer han med, at der i 2008 var ekstraordinære indtægter.

“Vi har holdt vores budgetter og er vækstet som forventet. Dermed har vi et vanskeligt år fortsat den udvikling, som vi har været gennem de senere år,” siger Michael Thim.

Der er også kommet flere medarbejdere i 2009. Men det betyder ikke, at bureauet ikke undervejs har måttet skille sig af med nogle.

“Faldet i den traditionelle forretning er selvfølgelig ikke gå upåagtet hen. Til gengæld har vi øget på andre områder,” siger Michael Thim, der om 2010 siger, at budgetterne holder – også selvom de rummer vækst.

Nøgletal for IUM

  • Omsætning 485,374 mio. kr. -20,2 pct.
  • Bruttoavance 55,57 mio. kr. +3,7 pct.
  • Bruttoavance pr. medarbejder 805.362 kr. -0,9 pct.
  • Lønandel 67 (66)
  • Resultat af primær drift 9,278 mio. kr. -4,7 pct.
  • Resultat før skat 11,283 mio. kr. -5,1 pct.